Rw44 Flashcards Preview

A Swedish > Rw44 > Flashcards

Flashcards in Rw44 Deck (21):
1

Flink

Deft. Quick?

flink
adjektiv
Fraser:
flink [av sig] quick
vara flink i fingrarna have deft fingers
Fraser från andra ställen i ordboken

kvick i benen (fingrarna), se flink

2

Instruera

Instruct. Examples
Men jag vill gärna lära mig och skall uppmuntra min fru att instruera mig.
I am keen to learn how to do it and want to motivate my wife to show me the ropes.
Till att instruera människor, till att installera utrustning så att valen skall kunna genomföras på ett bra sätt.
To train people, to install equipment in order for the elections to be held smoothly.
Bloggen kan instruera Google Chrome att läsa in nästa inlägg i förväg så att sidan visas direkt när du klickar på länken.
The blog can tell Google Chrome to pre-load the “next post,” so the page shows instantly when you click it.
Nu, skall jag instruera er hörseltolkande del av hjärnan att förstå vad den var menat att höra, och sedan, lyssna på det igen.
Now, I'll prime your auditory part of your brain to tell you what you're supposed to hear, and then hear it again.

3

Han ser mysig ut. Older person talking


mysig
adjektiv
vard., trivsam [nice and] cosy, snug; om person sweet, nice

mysa
intransitivt verb
1belåtet smile contentedly; vänligt smile genially
2vard. be enjoying oneself

4

She had an incredible stroke of luck

Translation:
Det är sagolikt ambitiösa appar. Omni ger nu en världsunik nyhetsupplevelse för både Ipad och tablets, säger Markus Gustafsson, grundare

Fantastic
Fabulous
Inflections:
Sagolikt
Sagolika
Example:
Hon hade en sagolik tur: She had an incredible stroke of luck
Synonyms:
Fantastisk
Härlig
Magisk
In the News:
Fingerprints vd: "Vi byggde inte upp någon hajp" (2015-12-23, E24)
Biometribolaget Fingerprint Cards har haft en sagolik raketfärd på Stockholmsbörsen under 2015. Samtidigt tycks den brottsmisstänkta storägaren Johan Carlström vara svår att kontrollera. ? Jag tycker att han ska twittra mindre, säger vd Jörgen Lantto.. Learn Swedish Online - read the full article

5

Tactful

Check transl.

Translation:
Tactful
Discreet
Inflections:
Finkänsligt
Finkänsliga
Example:
What does finkänslig mean?: Finkänslig is the Swedish word for tactful
Synonyms:
Taktfull
tact [tækt]
substantiv
takt[fullhet], finkänslighet, finess; [stil]känsla
tactful [ˈtæktf(ʊ)l]
adjektiv
taktfull, finkänslig

6

A bump in the road.

Translation:
Bump
Pit
Inflections:
Guppet
Gupp
Guppen
Example:
Ett gupp i vägen: A bump in the road
Synonyms:
Bula

7

Var fjärde svensk aningslös om smärtgräns för boräntan (2015-11-03, DI)

Translation: also has no clue?? Yes. Clueless!
Naive
Unsuspecting
Inflections:
Aningslöst
Aningslösa
Example:
What does aningslös mean?: Aningslös is the Swedish word for naive
Synonyms:
In the News:
Var fjärde svensk aningslös om smärtgräns för boräntan (2015-11-03, DI)
Vet du inte hur hög boränta du klarar av att betala? Då är du i gott sällskap. Var fjärde svensk kan inte svara på hur hög boräntan måste bli innan de tvingas flytta, enligt en Sifo-undersökning som nätbanken Avanza har beställt.. Learn Swedish Online - read the full article

aningslös {adjektiv}
aningslös {adj.} (även: naiv, troskyldig)
naive {adj.}
aningslös {adj.} (även: naiv, godtrogen, omedveten, intet ont anande)
unsuspecting {adj.}
Saknas en översättning? Låt oss veta eller föreslå din egen översättning nedan.

ANVÄNDNINGSEXEMPEL
Användningsexempel för "aningslös" i Engelska
Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.
Blind, korkad, enkel... aningslös slump!
Blind, stupid, simple, doo-dah...... clueless luck!
Hon är så ofattbart aningslös.
She is so adorably clueless.

8

carrying an armful of flowers

famn
substantiv
1armar arms (pl.); fång armful [före följande ord of]
stora famnen a big hug

ta ngn i famn embrace sb, take sb into (clasp sb in) one's arms
med famnen full av blommor carrying an armful of…

2mått fathom
på tio famnars vatten in ten fathoms of water
Fraser från andra ställen i ordboken

sjunka i ngns famn sink into sb's arms

Translation:
Embrace
Hug
Inflections:
Famntaget
Famntag
Famntagen
Example:
What does famntag mean?: Famntag is the Swedish word for embrace
Synonyms:
Kram
Kramas
Omfamning

9

have the blues or feel sad. Slang.

Deppa - The Swedish Word for Have the blues
What does deppa mean? Deppa is the Swedish word for have the blues or feel sad. Some of its most common inflections are deppade, deppat, deppa, deppar. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Det var väl inget att deppa för!', which translates into 'That wasn't anything to be so down in the dumps about, was it?'.

Translation:
Have the blues
Feel sad
Inflections:
Deppade
Deppat
Deppa
Deppar
Example:
Det var väl inget att deppa för!: That wasn't anything to be so down in the dumps about, was it?
Synonyms:
In the News:
Analytiker: Sluta deppa om världsekonomin (2016-03-10, DI)
Nu får det vara slut med talet om en ny global kris. Läget är inte värre än i fjol, hävdar brittiska Capital Economics i en färsk analys.. Learn Swedish Online - read the full article
Så tacklar du nobben till nya jobbet (2016-01-23, E24)
Fick du nej på jobbet du sökte trots att du hade gjort allt enligt konstens alla regler? Deppa inte ihop. Analysera i stället och ta reda på varför det gick som det gick. Learn Swedish Online - read the full article
Chefekonom: Sluta deppa över oljepriset! (2016-01-21, DI)
Det fortsatta oljeprisfallet borde lyfta i stället för att tynga börserna. Och förklaringen är enkel, anser Nordeas Norges chefsekonom Helge J Pedersen.. Learn Swedish Online - read the full article
Ingen anledning att deppa över oljan (2016-01-15, DI)
Marknaden borde sluta oroa sig och lära sig att älska låga oljepriser. En korrektion är på väg och de låga priserna signalerar konjunkturuppgång snarare än domedag, enligt Gavekal Research.. Learn Swedish Online - read the full article

10

3
”Det kan verka konstigt att svenska EU-motståndare, som Vänsterpartiet, inte gillar brexit men att kräva utträde ur EU har blivit en viktig del av europeiska nationalisters och invandringsmotståndares retorik”, konstaterar han.
Enligt Ramberg märks det i SD-ledaren Jimmie Åkessons retorik att han vädrar framgångsvindar för hårdare tongångar mot Bryssel.
”Brexit skaver alltså för svenska vänsterpartister. De skyr sällskapet.”

3
Få väderkorn på scent äv. bildl.
vädra ngt få nys om get wind of sth

2
skava
transitivt verb
gnida, riva rub, chafe; skrapa scrape; med verktyg äv. shave
skava mot gnida rub, chafe [against, on]
skava [hål på] huden gall one's skin
skava hål på (skava sönder) ett plagg wear (rub) a hole (resp. holes) in…
skava av (bort) scrape [off]; hud äv. abrade
mina skor skaver my shoes chafe my feet

1. Itc. Avlid

3 sky
transitivt verb
shun; undvika avoid; rygga tillbaka för shrink [back] from
bränt barn skyr elden once bitten, twice shy
utan att sky några kostnader regardless of expense
han skyr inga medel he sticks (stops) at nothing
inte sky någon möda spare no pains (effort)
sky ngn (ngt) som pesten shun sb (sth) like the plague

11


Sveriges kommuner och landsting anser att mer
schabloniserade avdrag är bra men är oroliga över att kostnaderna blir höga under en övergångsperiod. Orsaken är långa kontrakt med HVB-hem.
– Vi vet inte exakt vilka belopp det är, men det är miljardbelopp för kommunsektorn, säger Per-Arne Andersson, på SKL, till SVT Nyheter.

Blanket ?? Flat rate. Standardized
schablon
substantiv
tekn. template, templet, pattern, gauge; för målning stencil; friare pattern, model, mould, form
gjord efter schablon made to pattern
måla efter schablon paint from a stencil, stencil
fri från schabloner om bok o.d. free from clichés, original, unconventional

12

Som jag har sagt till alla mina spanare, vad ni än säger eller gör, så är ni förlorarna. Ni är dem elaka. Även om dem ( utvisning) fått avslag i rättskedjan, så är ni sist. Alltså får ni klä skott för vad alla tycker om vad politiker har bestämt.


få klä skott för ngt be made the scapegoat for sth
jag fick klä skott för honom I was made his scapegoat, I had to take the blame

13

To catch someone off guard. To surprise someone.

överrumpla
transitivt verb
surprise, take…by surprise båda äv. mil.
överrumpla ngn äv. take sb unawares, catch sb napping (off his guard)
låta sig överrumpla[s] [let oneself] be caught napping, be off one's guard
Fraser från andra ställen i ordboken

överrumpla ngn äv. take sb unawares, catch sb napping (off his guard)
låta sig överrumpla[s] [let oneself] be caught napping, be off one's guard

14

Samtidigt har han fått kritik för att han bedrivit en alldeles för ljummen kampanj.

ljummen {adj.} (även: ljumma, ljum). Tepid
lukewarm {adj.}
När det gäller handlingsplanerna för energieffektivitet fick vi en ganska ljummen inledning.
Concerning the energy efficiency action plans, we had rather a lukewarm start.
Saknas en översättning? Låt oss veta eller föreslå din egen översättning nedan.

SYNONYMER
Synonymer (svenska) till "ljummen":
© Folkets synonymlexikon Synlexhalvvarm

ANVÄNDNINGSEXEMPEL
Användningsexempel för "Ljummen" i Engelska
Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.
I stället har vi sett det sedvanliga vacklandet och en ljummen diplomati efter president Marc Ravalomananas fall, vilket tyvärr påminner om situationen i Zimbabwe.
Instead we have seen the usual vacillation and tepid diplomacy following the fall of President Marc Ravalomanana, which is sadly reminiscent of the situation in Zimbabwe.

15

Den här dagen innebär ett avbräck för Europa och den europeiska föreningsprocessen”, sa Angela Merkel efter att samtalen med kollegor i Berlin och runto

avbräck
substantiv
motgång el. bakslag setback; ekonomisk [financial] loss
lida avbräck suffer a setback (a loss)

vålla…avbräck be detrimental to…

16

my misgivings turned out to be justified

farhåga
substantiv
oro fear, apprehension; ond aning misgiving
hysa farhågor entertain (have) apprehensions (fears)
mina farhågor besannades my misgivings turned out to be justified
Fraser från andra ställen i ordboken
hysa farhågor entertain (have) apprehensions (fears)
mina farhågor besannades my misgivings turned out to be justified
lugna ngns farhågor allay sb's fears, set sb's mind at rest
---

17

it is a waste of energy

förspilla
transitivt verb
waste


ett förspillt liv äv. a misspent life
det är förspilld kraft (möda) it is a waste of energy (is labour thrown away)

18

Take up one's post

tillträda
transitivt verb
egendom o.d. take over, take possession of; arv come into [possession of]
tillträda sin post take up one's duties (post)
tillträda tjänsten enter [up]on one's duties
tillträda sitt ämbete take office; jfr träda tillunder träda
träda till
itr. (överta ansvaret) take charge; jfr tillträda


19

Jag känner mig lite bortkommen


Lost, out if place.
Fish out of water.

bortkommen
adjektiv
1förkommen lost
2förvirrad confused, lost; försagd timid; främmande strange; opraktisk unpractical; tafatt awkward
han är inte bortkommen vard. he has got his head screwed on the right way
känna sig bortkommen äv. feel like a fish out of water

bortkommen {adjektiv}
bortkommen {adj.} [bild.] (även: fördömd, försvunnen, förlorad, borttappad)
lost {adj.}
Samtidigt känner du dig lite bortkommen i arbetslivets labyrint.
At the same time, you feel a bit lost in the labyrinth of the work environment, employment and other work-oriented issues.
bortkommen {adj.} (även: generad, åter-, bakåtriktad, bakåtvänd)
backward {adj.}
bortkommen {adj.} (även: klumpig, besvärlig, förarglig, känslig)
awkward {adj.}

20

Q

Sällsynt ?

21

Q
Thought provoking??


tankeväckande
adjektiv
thought-provoking; (attr. äv.) …providing food for thought