Rw50 Flashcards Preview

A Swedish > Rw50 > Flashcards

Flashcards in Rw50 Deck (21):
1

1Self depricating.

2Can take the micky out of oneself

Q

2

Laugh with not. At

Exists in Sw?

Q

3

”Det är slående hur ofta de som påstår sig vara oroade över polarisering också är de som lever på att polarisera. I Sverige har SD utvecklats till expert i grenen.”

Live off. Ie feed off. Enjoy

4

Det skriver DN:s ledarskribent Amanda Björkman. Hon 1 lyfter att Henrik Vinge (SD) påstått att Black lives matter-rörelsen i USA skulle vara rasistisk. Vinge menar att rörelsen, som protesterar mot rasistiskt polisvåld, 2 lyfts upp genom ”3 sensationslysten medierapportering”.

1. Lyfta. Ie raise
2
Fraser från andra ställen i ordboken

lyfta upp lift (raise)…up
Promote!!


3

sensationslysten
adjektiv
…craving for sensation, sensation-seeking
vara sensationslysten be out for sensations


lysten
adjektiv
glupsk greedy ; girig covetous ; desirous

Framför allt anser jag dock att detta exempel bör lyfta upp frågan om ansvar.
Above all, however, I think this example should raise the question of responsibility.
Det är ett viktigt forum för att lyfta upp dessa frågor till den globala arenan.
It is an important forum for promoting these issues to the global arena.

Det ligger även i de välmående staternas intresse att lyfta upp de svagare till gemenskapsnivå.
It is also in the interests of the prosperous States to bring the poorer ones up to the Community level.
Det är dags att vi medger att rättvis tillgång till naturresurserna verkligen kan lyfta människor upp ur fattigdom.
It is time we admitted that fair access to natural resources really can help lift people out of poverty.
Jag välkomnar kommissionens förslag till nytt direktiv om förnybara bränslen, men mer finns att göra för att lyfta upp biogasens roll.
I welcome the Commission's proposal for a new directive on renewable fuels, but more needs to be done to enhance the role of biogas.
Det går inte heller att se några specifikt " europeiska frågor" som går att särskilja ur den nationella debatten och lyfta upp till " Europanivå" .
There are no specific 'European issues' which may be separated from the National debate and raised up to a 'European level' .
Det går inte heller att se några specifikt " europeiska frågor " som går att särskilja ur den nationella debatten och lyfta upp till " Europanivå ".
There are no specific 'European issues ' which may be separated from the National debate and raised up to a 'European level '.

5

Vinge och hans parti har själva gedigen erfarenhet av att rasism finns i varje organisation, skriver ledarskribenten.

Knutson skriver att åklagarens bevismaterial tycks vara gediget och att Sahlin sedan affären avslöjades av Expressen inte i sak försökt bemöta anklagelsen.

Itc. Solid. Ie. Genuine. True.
gedigen
adjektiv
1om metall:oblandad pure; massiv solid
2bildl. solid, sterling; äkta äv. genuine
ett gediget arbete a piece of solid workmanship
gedigna kunskaper sound knowledge (sg.)

6

Polisen har rätt att ta dna-prov på en person som är åtminstone skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse. Det förs sedan till NFC:s register.


skäligen
adverb
1tämligen rather, pretty
skäligen lite precious little
2reasonably osv.; jfr skälig
vara skäligen misstänkt be suspected for good reason


skälig
adjektiv
rimlig reasonable; rättvis fair; berättigad legitimate; giltig adequate
finna skäligt äv. think fit (proper)
Fraser från andra ställen i ordboken

skäligt vederlag adequate indemnification
göra ngt mot skälig gottgörelse …for a reasonable consideration

7

Det är 4 500–5 000 spår som träffar mot personer varje år och när polisen topsar färre kan det innebära att registret inte fylls på i den omfattning det borde göra

Swab

tops {utr.} (även: tråd, bomullspinne, sytråd)
cotton {substantiv} [GBR]

8

I en krönika i Aftonbladet skriver Henrik Torehammar om ett beteende han i vanliga fall föraktar, att sticka huvudet i sanden.
I år motiverar han det med att rubrikerna känns som en nedräkning till apokalypsen.

Justify


motivera
transitivt verb
1utgöra skäl för give cause for; rättfärdiga justify, warrant, explain; ange [sina] skäl för state [one's] reasons ([one's] motives) for
ett föga motiverat angrepp an attack for which there is (was etc.) little justification
2skapa lust el. intresse för motivate
motiverad
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

9

2Tekniken tillhandahåller så många speglar för undergångskänslor just nu. De vanliga mediernas kamp om att alltid vara först och sända live, medan de sociala medierna sänder allting i realtid.

Den brittiska arbetsmarknaden befinner sig i ”fritt fall” efter landets beslut om att lämna EU. Andelen permanenta jobb som tillhandahålls av rekryteringsfirmor sjönk förra månaden i snabbast takt sedan 2009. Det framgår av en rapport från REC, Recruitment and Employment Confederation, enligt Reuters. Även ingångslönerna är de lägsta

. Klädseln tillhandahålls kostnadsfritt från skolan. Men nu har Skolinspektionen beslutat att skolan i

Provide, or come up with, Supply, Furnish.

tillhandahålla
transitivt verb
Fraser:
tillhandahålla [ngn] ngt:hålla i beredskap have…in readiness [for sb]; ställa till förfogande place…at sb's disposal; förse med supply (furnish) [sb with]…; sälja offer…for sale [to sb]
tidningen tillhandahåll[e]s säljs i alla kiosker the paper is obtainable…, the paper is to be had (bought)…, the paper is on sale…

Jag röstade därför för betänkandet om att tillhandahålla en garanti till EIB.
I therefore voted in favour of the report on providing a guarantee to the EIB.
Varje medlemsstat har ansvar för att tillhandahålla sina medborgare sjukvård.
Each Member State is responsible for providing its citizens with healthcare.

2
undergång
substantiv
1fall ruin, fall; förstörelse destruction; utdöende extinction; fartygs wreck
romarrikets undergång the fall of the Roman Empire
världens undergång the end of the world
det blir hans undergång it will be the ruin of him
gå sin undergång till mötes be heading for disaster (ruin), be riding for a fall (endast om person), be on the [high] road to ruin (destruction)
stå på undergångens brant be on the brink of ruin (disaster), be faced with ruin
vägen till undergång the road to ruin
dömd till undergång doomed [to destruction]
2se gångtunnel
Fraser från andra ställen i ordboken

på undergångens (ruinens) brant on the verge of ruin
staden är dömd till undergång the town is doomed to destruction

10

Länge var jag rädd för att erkänna min egen medelålderighet och kämpade krampaktigt med P3:s p­retentiösa indiehits och ­själlösa dansmusik. Nu om­famnar jag gamla goa hits som jag glömt bort att jag älskar.

krampaktig
adjektiv
med.el.friare el. t.ex. gråt spasmodic, convulsive
krampaktigt försök desperate effort
hålla ngt i ett krampaktigt grepp clutch sth tight
hålla sig krampaktigt fast i ngt hold on tight to sth
Fraser från andra ställen i ordboken

krampaktigt försök desperate effort
hålla ngt i ett krampaktigt grepp clutch sth tight
hålla sig krampaktigt fast i ngt hold on tight to sth

11

Rub one's hands.


gnugga
transitivt verb
rub; plugga, vard. cram, grind
gnugga [sig i] ögonen rub one's eyes
gnugga händerna rub one's hands äv. bildl.
gnugga sömnen ur ögonen rub the sleep out of one's eyes
Fraser från andra ställen i ordboken

gnugga geniknölarna vard. cudgel one's brains
gnugga sömnen ur ögonen rub the sleep out of one's eyes

12

live one's life over again

å`teruppleva {verb}[återupplevde, återupplevt el. återupplevat, pres. återupplever]
Orled: åter--upp-lev-er
Subst.: återupplevande; återupplevelse
• uppleva på nytt ofta i minnet: hon tyckte sig återuppleva sin barndom när hon såg filmen
Konstr.: återuppleva ngt
Hist.: sedan 1897


"ÅTERUPPLEVA" ENGELSK ÖVERSÄTTNING Resultat: 1-5 av 5
återuppleva {verb}
återuppleva {vb}
to relive [relived|relived] {vb}
Jag tror inte att någon av oss vill återuppleva Tjernobylkatastrofen den 26 april 1986.
I believe that none of us would wish to relive the Chernobyl disaster of 26 April 1986.återuppleva
transitivt verb
Fraser:
återuppleva sitt liv live one's life over again

13

Resuscitate


resuscitate [rɪˈsʌsɪteɪt]
transitivt verb
återuppväcka; åter få liv i, återuppliva äv. bildl.; blåsa nytt liv i
intransitivt verb
åter vakna till liv
resuscitation [rɪˌsʌsɪˈteɪʃ(ə)n]
substantiv
1återuppväckande [till liv]; återupplivande äv. bildl.
2återuppvaknande
resuscitative
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

14

utlysa {vb} (also: visa, avslöja, röja, utse till)
to proclaim [proclaimed|proclaimed] {vb}
Somliga fruktar till och med att han provocerar fram kaoset för att kunna utlysa undantagstillstånd och skjuta upp valet.

USA utlyser undantagstillstånd i ....

utlysa {vb} (also: visa, avslöja, röja, utse till)
to proclaim [proclaimed|proclaimed] {vb}
To call for.

Somliga fruktar till och med att han provocerar fram kaoset för att kunna utlysa undantagstillstånd och skjuta upp valet.
Some people even fear that he is inciting the chaos in order to be able to proclaim a state of emergency and postpone the elections.

Vi skulle kanske utlysa en folkomröstning för hela Europa om dessa prioriteringar?
What about calling a Europe-wide referendum on these priorities?
Sedan dess har regeringen vägrat återkalla parlamentet eller utlysa nya val.
Ever since, it has refused to restore it or call new elections.
Detta är ett idealiskt tillfälle att återupprätta den konstitutionella ordningen och utlysa nyval.
This is an ideal opportunity to restore constitutional order and call new elections.

15

To announce one's arrival.

avisera
transitivt verb
announce, notify, advise

avisera sin ankomst announce (give notice of) one's arrival
regeringen har aviserat… the government have announced…

16

Devalue

Nedskriva

Den norska oljefonden skriver ner värdet på innehavet i brittiska fastigheter med fem procent. Bakgrunden är brexit som skapat en viss oro på de finansiella marknaderna.

ner)
anteckna write down, set (put) down […in writing]; hastigt scribble (jot) down; efter diktamen take down
hand., reducera write down ; depreciate ; devalvera devalue
Fraser från andra ställen i ordboken

skriva upp ngn för sen ankomst take sb's name (sb down) for…; se vidare skriva ned (ner) a)ovan
skriva upp
anteckna
skriva upp ngn för sen ankomst take sb's name (sb down) for…; se vidare skriva ned (ner) a)ovan
debitera put…down

, charge


hand., höja värdet på write up; revalvera revalue
skriva upp ngt på t.ex. svarta tavlan write sth on…
skriva upp ngn[s namn] take down sb's name
det kan du skriva upp! vard. you bet (can be sure, can say that again)!
Norstedts ordböcker
En del av NE
NE Nationalencyklopedin AB, Box 890, 201 80 Malmö

Avskriva. Write off.
Debt.

17

Frän kritik ..


frän
adjektiv
1om lukt el. smak rank, acrid; härsken rancid; skarp pungent äv. bildl.; bildl. äv. acrimonious, bitter; sarkastisk caustic, biting
frän kritik pungent (biting) criticism
en frän skildring av undre världen a ruthless description…, a frank exposure…
2vard., tuff el. flott snazzy, swish, groovy
Fraser från andra ställen i ordboken

en frän artikel med udden riktad mot A. …directed against A.

18

have many strings to one's bow

Catch

1 lyra
substantiv
bollkast throw; med slagträ hit; ball thrown (hit) into the air
en hög lyra a high ball
ta [en] lyra make a catch, catch
2 lyra
substantiv
mus. lyre
stränga (stämma) sin lyra bildl. compose (write) poetry
3 lyra
substantiv
Fraser:
på lyran vard., berusad tipsy, tight
Fraser från andra ställen i ordboken

ha flera strängar på sin lyra have many strings to one's bow

ANVÄNDNINGSEXEMPEL
Användningsexempel för "Lyra" i Engelska
Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.
Det var en perfekt lyra.
It was a great grab.
Snygg lyra.
Nice grab.
Jag är medveten om att det snarare är med ränteändringar som man kommer att kunna påverka kurserna, men man vet också att det är bättre att ha fler strängar på sin lyra än att bara ha en.
I know that it will be rather through changes in interest rates that we will be able to influence prices, but we also know that it is better to have several strings to our bow than just one.

19

Scythe

scythe [saɪð]
substantiv
lie
transitivt verb
slå med lie, meja

20

Hangout.

Ly

21

Finish, finalize.

slutföra
transitivt verb
fullfölja complete, finish, finalize, carry (bring)…to a conclusion
Fraser från andra ställen i ordboken

slutföra en affär close a deal

De turkiska myndigheterna håller just nu på att slutföra ett dammbygge.
As we speak, the Turkish authorities are in the final stage of constructing a dam.
Och framför allt kan personalen varken koncentrera sig eller slutföra saker och ting.”
Most of all, the staff can neither concentrate nor see things through.’
Vi måste slutföra Doharundan för handel och utveckling på ett framgångsrikt sätt.
We need success on completing the Doha Round for trade and development.
Att slutföra det kräver, som ni känner till, enhällighet bland medlemsstaterna.
Finalising this, as you know, requires unanimity of the Member States.