RW15 Flashcards Preview

A Swedish > RW15 > Flashcards

Flashcards in RW15 Deck (20):
1

Sadness. Melancony. Sp

Vemod

Vemod is the Swedish word for sadness. Some of its most common inflections are vemodet,. Some common Swedish words that are synonyms to vemod are dysterhet, melankoli, sorgsenhet,

Translation:
Sadness
Inflections:
Vemodet
Example:
Hur säger man vemod på Svenska?: How do you say sadness in Swedish?
Synonyms:
Dysterhet
Melankoli
Sorgsenhet

2

Become tangled.


tova
substantiv
twisted (tangled) knot
reflexivt verb
Fraser:

tova [ihop] sig become tangled

TovaClick for Swedish Pronunciation

Tova is the Swedish word for tangle. Some of its most common inflections are tovan, tovor,. Some common Swedish words that are synonyms to tova are trassel,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Håret hängde i tovor', which translates into ''. Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of tova by a native Swedish speaker.

Translation:
Tangle
Inflections:
Tovan
Tovor
Example:
Håret hängde i tovor:
Synonyms:
Trassel

3

Favourable results

To favour.

GynnsamClick for Swedish Pronunciation

Gynnsam is the Swedish word for favourable, (favorable [US]), propitious. Some of its most common inflections are gynnsamt, gynnsamma,. Some common Swedish words that are synonyms to gynnsam are fördelaktig, förmånlig, god,. A great example sentence to help you learn Swedish online is '

Gynnsamma resultat',

which translates into 'Favourable results'. Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of gynnsam by a native Swedish speaker.

Translation:
Favourable, (favorable [US]), propitious
Inflections:
Gynnsamt
Gynnsamma
Example:
Gynnsamma resultat: Favourable results
Synonyms:
Fördelaktig
Förmånlig
God

gynna
transitivt verb
favour; beskydda patronize; understödja äv. support; främja further, promote, encourage
behandlas som mest gynnad nation be treated on the basis of most-favoured nation
Fraser från andra ställen i ordboken

slumpen gynnade oss fortune…
gynnad av ödet favoured by Fortune

4

Overstrain

överanstränga

Motionshetsen – farlig för hjärtat | Hälsa | Aftonbladet
www.aftonbladet.se/halsa/article13556807.ab - Translate this page
Sep 1, 2011 - Men även ”vanliga” motionärer kan överanstränga sig. Foto: SCANPIX. Hårdträning efter semestern kan bli en dödsfälla för kroppen. Ny svensk ...

överanstränga is the Swedish word for overstrain. Some of its most common inflections are överansträngde, överansträngt, överansträng, överanstränga. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Bli överansträngd', which translates into 'Be overworked'.

Translation:
Overstrain
Inflections:
överansträngde
överansträngt
överansträng
överanstränga
Example:
Bli överansträngd: Be overworked
Synonyms:

5

Tysklands förbundskansler Angela Merkel har kallat demonstrationerna för avskyvärda och har inte bara riktat sitt fördömande mot nynazister utan även mot de familjer med barn som deltagit i protesterna.

Detestable. Disgusting!


Fördömande. Condemnation.

fördöma
transitivt verb
condemn; ogilla blame, censure; bibl. damn


avskyvärd
adjektiv
abominable, execrable, detestable, loathsome; om brottel.förbrytare heinous
avsky
transitivt verb
loathe, detest, abhor, abominate
substantiv
loathing , detestation, abhorrence ; vedervilja disgust ; [ngns] fasa abomination, horror
känna avsky för feel a loathing for, loathe etc.; jfr avsky
väcka avsky hos ngn för ngt fill sb with loathing for sth
vända sig bort i avsky …in disgust
Fraser från andra ställen i ordboken

innerlig avsky intense dislike
jag hatar (avskyr) honom som pesten I hate him like poison (hate his guts)
den tillhör det slags böcker som jag avskyr it is one of those books…, it is the kind of book…

6

Han hade alltid varit skicklig på att omvända folk.

Bring around to his way of thinking??

omvända
transitivt verb
relig. convert; friare äv. bring…round
omvända sig relig. be converted; friare come round
omvänd
adjektiv
1omkastad inverted, reversed, inverse äv. matem.; motsatt converse, opposite, contrary
han var som en omvänd hand he had turned (changed) round completely
i omvänd ordning in reverse order, inversely
2relig.el.friare converted
en omvänd syndare a reformed sinner
substantiv
Fraser:
en omvänd a convert
omvänt
adverb
inversely; å andra sidan on the other hand
omvänt proportionell in inverse proportion (ratio)
och (eller) omvänt and (or) vice versa lat.
Fraser från andra ställen i ordboken

omvänd diskriminering reverse discrimination
en omvänd a convert
omvänt proportionell in inverse proportion (ratio)
omvänd ordföljd äv. inversion
omvänt proportionell inversely proportional
med omvända förtecken in reverse
i omvänd ordning in reverse order, inversely
en omvänd syndare a reformed sinner
och (eller) omvänt and (or) vice versa lat.
rak (omvänd) ordföljd normal (inverted) word order
han var som en omvänd hand he had turned (changed) round completely
stå i [omvänd (rimlig, rätt)] proportion till insatsen be in [inverse (reasonable, due)] proportion (ratio) to…

7

Sulky. I.e child.

Children vs adult
TjurigClick for Swedish Pronunciation

Tjurig is the Swedish word for sulky. Some of its most common inflections are tjurigt, tjuriga,. Some common Swedish words that are synonyms to tjurig are butter, enveten, grinig, Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of tjurig by a native Swedish speaker.

Translation:
Sulky
Inflections:
Tjurigt
Tjuriga
Example:
Hur säger man tjurig på Svenska?: How do you say sulky in Swedish?
Synonyms:
Butter
Enveten
Grinig

2 Betydelse: tjurskallig [. a] envis, enveten, istadig, motspänstig, halsstarrig, trotsig, trilsk, tredsk, stursk, sturig, förstockad, obstinat, oresonlig, omedgörlig, tjurig

8

Inform. Shift. Or displace. Also means delay.or disown

Förskjutning

Förskjutning is the Swedish word for displacement. Some of its most common inflections are förskjutningen, förskjutningar,. Some common Swedish words that are synonyms to förskjutning are rubbning,

Translation:
Displacement
Inflections:
Förskjutningen
Förskjutningar
Example:
Hur säger man förskjutning på Svenska?: How do you say displacement in Swedish?
Synonyms:
Rubbning. Related to opposite of orubblig.


förskjuta
transitivt verb
1rubba displace

2inte längre vidkännas:hustru cast off, repudiate; barn disown DISOWN
https://www.flashback.org/t2619550 - Translate this page
10 posts - ‎7 authors
Men att gå till att förskjuta sitt eget barn är så underligt. Sitt eget kött och blod? Är homofobin så pass stark att den besegrar kärleken till sin egen avkomma?
Lär inte våra barn att förskjuta de som behöver hjälp - Lattefarsor
www.lattefarsor.se/lar-inte-vara-barn-att-forskjuta-de-s... - Translate this page
Jul 9, 2014 - Det har varit en del debatter kring de tiggande romerna som nu finns i var och varannan stad för att få hjälp ekonomiskt. Hjälpen från Rumänien ...


3åld.se försträcka
reflexivt verb
Fraser:
förskjuta sig rubbas get displaced (spec. geol. dislocated); om lastel.friare shift
förskjutas

Förskjutning av menstruation - YTHS
www.yths.fi/sv/...och.../forskjutning_av_menstruation - Translate this page
... som har bra antiestrogenverkan. Det är bra att förskjuta menstruationen redan före en resa eller motsvarande evenemang och inte under resan.

Förskjuta mönster 1 maska? (Spiralsockor) - Billigt-garn.net
www.billigt-garn.net/frskjuta-mnster-1-maska-spiralso... - Translate this page
Hur ska jag göra när det står att jag ska förskjuta mönstret en maska åt vänster vart 4:e varv? Fattar mig inte på det och jag vill verkligen sticka.

9

To be careful about one's appearance.


Fraser från andra ställen i ordboken

mån om a) angelägen om anxious (concerned, solicitous) about b) aktsam med careful of c) noga med particular about d) avundsjukt mån om, t.ex. sina rättigheter jealous of
mån om att (+ inf.):ivrig eager to + inf., keen on + ing-form; angelägen anxious etc., se ovan to + inf.
mån om sin prestige jealous of one's prestige
måna om ngn watch…with loving care, nurse…; t.ex. sina rättigheter be jealous of…; t.ex. sitt eget bästa look after…

vara mån om sitt yttre be careful about one's appearance

han är mån om sitt rykte …jealous of his reputation
vara mån om sitt eget bästa äv. look after…


10

Blunt


trubbig
adjektiv
oskarp blunt; avtrubbad eg. äv. blunted

11

Inf. That's the last straw


i rågat mått bildl. abundantly; se äv. mått
måttet är rågat bildl. the cup is full to the brim;

friare äv. that was the last straw!; jag har fått nog I've had enough of it!


råga
transitivt verb
heap, pile [up]
en rågad tesked a heaped teaspoonful
en rågad bräddfull tallrik a full plate
i rågat mått bildl. abundantly; se äv. mått
substantiv
Fraser:
till råga på allt to crown (cap) it all, on top of that (it all)
Fraser från andra ställen i ordboken

till råga på olyckan to make matters worse
måttet är rågat bildl. the cup is full to the brim; friare äv. that was the last straw!; jag har fått nog I've had enough of it!
till råga på eländet (allt elände) to make matters worse, on top of it all


Till detta ska läggas ett en rad provocerande manövrar från rysk sida den senaste tiden. Det mest illavarslande för svensk del är utplaceringen av robotsystemet Iskander i den ryska enklaven Kaliningrad. Räckvidden för dessa precisionsvapen är minst 500 kilometer, vilket innebär att en stor del av södra Sverige skulle kunna nås. Till råga på allt kan robotarna laddas med kärnvapen.

12

Footing. Also stronghold (castle)

Fäste

Fäste is the Swedish word for footing or foothold. Some of its most common inflections are fästet, fästen, fästena,. Some common Swedish words that are synonyms to fäste are förankring, grepp, grund,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Fäste för foten', which translates into 'Step, stirrup'.

Translation:
Footing
Foothold
Inflections:
Fästet
Fästen
Fästena
Example:
Fäste för foten: Step, stirrup
Synonyms:
Förankring
Grepp
Grund
Other Definitions:
Fäste: Fortress/Stronghold

13

Your grace. Religion.Nåd

Nåd is the Swedish word for favour. Some of its most common inflections are nåden,. Some common Swedish words that are synonyms to nåd are barmhärtighet, förbarmande, förskoning,

Translation:
Favour
Inflections:
Nåden
Example:
Hur säger man nåd på Svenska?: How do you say favour in Swedish?
Synonyms:
Barmhärtighet
Förbarmande
Förskoning
Other Definitions:
Nåd: Pardon
----

nåd
substantiv
1spec. relig. grace; barmhärtighet mercy; ynnest favour
i nådens år 2008 in the year of grace (in the year of our Lord) 2008
finna nåd inför ngn (ngns ögon) find favour with sb (in sb's eyes)
få nåd be pardoned (om dödsdömd reprieved)
låta nåd gå före rätt err on the side of mercy, temper justice with mercy
söka (begära) nåd sue for mercy (pardon)
skald av Guds nåde, se gudabenådad
ge sig på nåd och onåd surrender unconditionally
leva på nåder hos ngn live on sb's charity
ta ngn till nåder restore sb to favour
2titel
Ers nåd Your Grace

Medlem ur fruktade Bussligan vill ha nåd | Nyheter | Expressen
www.expressen.se/.../medlem-ur-fruktade-bussligan-vi... - Translate this page
Apr 14, 2015 - ... dömdes till fängelse efter att ha stulit från resenärer ombord på bussar i Linköping. Nu har en av dem ansökt om nåd, skriver Corren på nätet.

14

Planning (design of house)

Planlösning

Planlösning is the Swedish word for design (planning). Some of its most common inflections are planlösningen, planlösningar,

Translation:
Design (planning)
Inflections:
Planlösningen
Planlösningar
Example:
Hur säger man planlösning på Svenska?: How do you say design (planning) in Swedish?
Synonyms:
RedigeraBevaka denna sida
Planlösning
En planlösning är en byggnads indelning av rum med bärande väggar och mellanväggar.

Oftast används begreppet planlösning som benämning på hur en bostads boyta är uppdelad i mindre enheter eller rum. Öppen planlösning innebär att man valt att inte dela av boytan med så många mellanväggar för att behålla öppenheten. Sluten planlösning innebär det motsatta – att man delat utrymmet i ett antal mindre enheter och på så vis erhållit många olika rum.

En öppen planlösning ger ofta intryck av ljus och rymd, men med konsekvensen att det blir färre rum. En sluten planlösning kan ge intryck av mörker, men har fördelen med många rum.

15

Accomodating

Tillmötesgående

Tillmötesgående is the Swedish word for accommodating. Some common Swedish words that are synonyms to tillmötesgående are hjälpsam, lyhörd, tjänstvillig,

Translation:
Accommodating
Inflections:
Example:
Hur säger man tillmötesgående på Svenska?: How do you say accommodating in Swedish?
Synonyms:
Hjälpsam
Lyhörd
Tjänstvillig


tillmötesgående
adjektiv
obliging; om person äv. accommodating, complaisant ; vard. forthcoming
substantiv
förbindlighet o.d. obligingness, complaisance, compliance; välvilja courtesy
ett tillmötesgående av ngns önskningar a compliance with…
visa ngn stort tillmötesgående be extremely obliging to[wards]…
genom tillmötesgående från herr A. by [the] courtesy (tillåtelse kind permission) of…

16

For some unfathomable reason

OutgrundligClick for Swedish Pronunciation

Outgrundlig is the Swedish word for inscrutable. Some of its most common inflections are outgrundligt, outgrundliga,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Av någon outgrundlig anledning', which translates into '

For some unfathomable reason'.

Learn to speak Swedish by clicking on the link above to listen to the pronunciation of outgrundlig by a native Swedish speaker.

Translation:
Inscrutable
Inflections:
Outgrundligt
Outgrundliga
Example:
Av någon outgrundlig anledning: For some unfathomable reason
Synonyms:

outgrundlig - Synonymer - Woxikon
synonymer.woxikon.se/sv/outgrundlig - Translate this page
oändligt djup, otänkbar, gränslös, som inte kan pejlas, outgrundlig, ... outgrundlig, dunkel {n}, mystisk, mysteriös, hemlighetsfull, ofattbar, outrannsaklig. 8.

outgrundlig ruotsista suomeksi - Sanakirja.org (ruotsi-suomi)
www.sanakirja.org/search.php?id=1693978&l2=17 - Translate this page
Av någon outgrundlig anledning finns företaget fortfarande kvar. *. Yhteystiedot; Evästeet; Mainosmyynti. Sanoja yhteensä 7 800 124. Käännöksiä yhteensä 7 ...

17

Den nu 37-årige mannen, som har uzbekiskt pass, häktades redan i sin frånvaro i maj 2012 på sannolika skäl misstänkt för mordförsök på imamen Obid Nazarov. Mannen hade då åkt till Ryssland två dagar efter attentatet i februari samma år.

Arrest warrent.

Probable cause?

EXpand !!

Mannen har anhållits som skäligen misstänkt för mord, vilket är den lägre misstankegraden.

18

he is not likely to come

Fraser från andra ställen i ordboken

högst sannolikt most likely (probably), more than likely

han kommer sannolikt inte
it is not likely he will come, he is not likely to come

det allra sannolikaste är att… [much] the most likely thing is that…
det är sannolikt att han kommer äv. he is [very] likely to come

19

IT is - awful, terrible, horrible;
otäck scary; avskyvärd äv. disgusting

Det är läskigt.

läskig
adjektiv
vard., hemsk awful, terrible, horrible; otäck scary; avskyvärd äv. disgusting

20

I am annoyed /angry (disgusted) with myself for
having…


förarga
transitivt verb
annoy, provoke, vex, gall; vard. rile, aggravate
det förargar mig… it annoys me…

det förargar mig att jag har… I am angry (disgusted) with myself for
having…


reflexivt verb
Fraser:
förarga sig get annoyed
Fraser från andra ställen i ordboken

det förargar honom obeskrivligt it annoys him beyond description


förargelse
substantiv
1förtrytelse vexation, chagrin, mortification; vard. aggravation; förtret annoyance
till allmän förargelse to everybody's annoyance
2anstöt offence
väcka allmän förargelse give general offence
Fraser från andra ställen i ordboken

åstadkomma förargelse give offence
en källa till glädje (förargelse) a source of…


förargelseväckande
adjektiv
anstötlig offensive; chockerande shocking, scandalous
förargelseväckande beteende disorderly conduct (behaviour)
En fågel i handen - Google Books Result
https://books.google.se/books?isbn=9100157333 - Translate this page
Irja Browallius - 2015 - ‎Fiction
Det förargar honom också, att hon ser så ointresserad ut. Han känner sej övertygad om att om hon tänker något, så måste det vara ungefär så här: ”Att inte ...