Rw35 Flashcards Preview

A Swedish > Rw35 > Flashcards

Flashcards in Rw35 Deck (19):
1

EU-kommissionen förordar ett ja till Sveriges begäran om dispens, och Sverige har också starkt stöd från EU:s regeringar. Men nu ska alltså även Europaparlamentet yttra sig, och där går åsikterna starkt isär.


förorda
transitivt verb
recommend

2

– Här ska ni bestämma om vi ska få dispens på ett år. Det är skamligt, sa Kristina Winberg.


dispens
substantiv
exemption
få dispens be granted an exemption, be exempted
ge dispens grant an exemption, exempt
söka dispens apply for exemption
dispenser
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

3

Han berättar att många av ungdomarna är i 16-årsåldern. Det han ser är killar som går ner sig, blir slitna och tappar hoppet.

– Man ser att de blir glåmigare och magrar och blir bara skinn och ben, säger Christian Frödén.


glåmig
adjektiv
pale [and washed out]; gulblek sallow

Gå ner sig. Loose weight.

4

Så som misshagliga personer i Turkiet ställs inför rätta, kräver Erdogan nu att samma sak sker i Tyskland med tv-komikern Jan Böhmermann.

misshaglig
adjektiv
displeasing, objectionable
en misshaglig person (åtgärd) an undesirable…
Fraser från andra ställen i ordboken

en misshaglig person (åtgärd) an undesirable…

behaga
transitivt verb
1tilltala please, appeal to; verka tilldragande på attract
2önska like, choose, wish, think fit
gör som ni behagar do just as you like (please, see fit), please (suit) yourself
behagar ni något att dricka? would you like [to have] (can I get you) something to drink?
3täckas please; värdigas, iron. condescend
ni behagar skämta (skratta) you see fit to make jokes (laugh)

5

Skyller ifrån sig i förhör
Enligt den belgiska tidningen Het Nieuwsblad skyller både Osama Krayem och Mohamed Abrini ifrån sig i förhör.

Fraser från andra ställen i ordboken

skylla ifrån sig skjuta skulden på någon annan throw (lay, put) the blame on someone else
han vill gärna skylla ifrån sig he is apt (inclined) to…, he tends to…

6

Men polisens utredare tar inte urskuldandet på allvar, skriver Het Nieuwsblad. De vet att Krayem köpte väskorna som användes, och ett vittne har sagt sig ha hört Krayem prata om "vår attack" ombord på en spårvagn.

SYNONYMER. Rättfärdiga
ursäktande
Engelska
justification

Excuse

7

Samtidigt delgavs en svensk frivilligarbetare misstanke om anordnande av olaglig demonstration.

delge och delgiva
transitivt verb
Fraser:
delge ngn ngt inform sb of sth, communicate sth to sb
delge ngn sina intryck give sb one's impressions

ITC
delge ngn en stämning jur. serve a writ on sb
Fraser från andra ställen i ordboken

delge ngn stämning serve a writ (process) upon sb

8

......bakar om arvode

Uttal.!

arvode
substantiv
remuneration ; läkares o. d. fee
vad begär han i arvode? what remuneration (fee) does he demand?
Fraser från andra ställen i ordboken

för…tillgodoräknar vi oss ett arvode av 20 000 kronor the fee for…is 20 000 kronor

9

The responses are coming in gradually. Umg.

Efter hand - The Swedish Word for Gradually
What does efter hand mean? Efter hand is the Swedish word for gradually. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Svaren kommer in efter hand', which translates into 'The responses are gradually coming in'.. Learn to speak Swedish by listening to the pronunciation of efter hand by a native Swedish speaker.

Translation:
Gradually
Inflections:
Example:
Svaren kommer in efter hand: The responses are gradually coming in
Synonyms:

10

Certainly. Indeed

Long

Förvisso - The Swedish Word for Assuredly
What does förvisso mean? Förvisso is the Swedish word for assuredly or certainly. Some common Swedish words that are synonyms to förvisso are i sanning, onekligen, otvivelaktigt,

Translation:
Assuredly
Certainly
Inflections:
Example:
What does förvisso mean?: Förvisso is the Swedish word for assuredly
Synonyms:
I sanning
Onekligen
Otvivelaktigt

förvisso {adverb}
förvisso (fullständigt, helt, ovillkorligt) {adv.} (även: bestämt, säkerligen, säkert, visserligen)
certainly (completely, unconditionally) {adv.}
Det kommer förvisso att ge oss en mycket starkare ram och en bättre tidsmarginal.
It will certainly give us a much stronger framework and a better time allowance.

11

In different respects. Form. Long

Avseende - The Swedish Word for Reference
What does avseende mean? Avseende is the Swedish word for reference or regard. Some of its most common inflections are avseendet, avseenden, avseendena,. Some common Swedish words that are synonyms to avseende are avseenden, beträffande, gällande,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'I olika avseenden', which translates into 'In different respects'.. Learn to speak Swedish by listening to the pronunciation of avseende by a native Swedish speaker.

Translation:
Reference
Regard
Inflections:
Avseendet
Avseenden
Avseendena
Example:
I olika avseenden: In different respects
Synonyms:
Avseenden
Beträffande
Gällande
Other Definitions:
Avseende: Consideration/Attention

avseende
substantiv
1syftning reference
ha avseende på have (bear) reference to, relate (refer) to; jfr avse
2hänsyn el. hänseende respect, regard; beaktande o.d. consideration
fästa avseende vid take notice of, take…into account, pay heed (attention) to; attach importance to
inte fästa avseende vid pay no regard to, not mind about
i detta (varje, intet, ett) avseende in this (every, no, one) respect
i alla avseenden in all respects, in every respect (way)
i politiskt avseende from a political point of view, politically
med avseende på with respect to, in respect of (to), with (in) regard to; as regards, respecting, regarding, concerning; in point of
utan avseende på person without respect of persons
utan avseende på egen fördel without regard to personal advantage
lämna ngt utan avseende leave sth out of account, not take sth into consideration, disregard sth
Fraser från andra ställen i ordboken

i formellt avseende formally
fästa avseende vid pay attention to
i språkligt avseende as regards language, from a linguistic (language) point of view
i stilistiskt avseende as regards style
i vissa avseenden in some respects (ways)
i hänseende till det faktum att in consideration (view) of…, considering…; jfr vidare ex. under avseende

12

Sign for something.

Kvittera ut ngt.. sign for a parcel.

Alternative? Be in receipt of.... Sign out....
In the News:
Wallströms kostnad för lägenhet i Stockholm 32 kronor i månaden (2016-01-15, DN)
Utrikesminister Margot Wallström gick inte bara förbi kön när hon fick en lägenhet av Kommunal i Stockholms innerstad. Hon bor dessutom näst intill gratis. Varje månad kan hon kvittera ut 12. Learn Swedish Online - read the full article
Ruben Jacobsson sparkas får fyra miljoner i fallskärm (2015-10-15, Dagens Media)
LRF Medias vd Ruben Jacobsson kan kvittera ut ett saftigt avgångsvederlag när han nu sparkas från sitt jobb.. Learn Swedish Online - read the full article

INTRANSITIVT VERB
(se äv. sign)
skriva sitt namn, skriva under
ge tecken, teckna, vinka
transitivt verb och intransitivt verb
med adv., ofta med spec. översättningar:
sign for
kvittera ut

13

Sratch. Scrawl

Krafsa - The Swedish Word for Scrawl
What does krafsa mean? Krafsa is the Swedish word for scrawl. Some of its most common inflections are krafsade, krafsat, krafsa, krafsar
Not to confuse with
Scratch [skrætʃ]
transitivt verb
1 a) klösa, riva b) rispa, repa; göra repor i c) skrapa, krafsa
scratch one's hand riva sig på handen

Translation:
Scrawl
Inflections:
Krafsade
Krafsat
Krafsa
Krafsar
Example:
What does krafsa mean?: Krafsa is the Swedish word for scrawl
Synonyms:
Other Definitions:
Krafsa: Scratch


krafsa
transitivt verb
scratch
krafsa ned hastigt nedskriva jot down, scrawl, scratch
krafsa skrapa, rafsa ihop scrape together

14

Att hörsamma

Hörsamma - The Swedish Word for Respond to
What does hörsamma mean? Hörsamma is the Swedish word for respond to or obey. Some of its most common inflections are hörsammade, hörsammat, hörsamma, hörsammar. Some common Swedish words that are synonyms to hörsamma are lyda,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Hörsamma en kallelse', which translates into 'Obey a summons'.

Translation:
Respond to
Obey
Inflections:
Hörsammade
Hörsammat
Hörsamma
Hörsammar
Example:
Hörsamma en kallelse: Obey a summons
Synonyms:
Lyda
In the News:
Snart är det slut på skattefri crowdfunding (2015-12-18, E24)
Nu kan det bli skatt på crowdfunding, skriver Computer Sweden. I november fattade EU beslut att den som köper en vara via crowdfunding ska betala moms, vilket skatteverket förmodas hörsamma.. Learn Swedish Online - read the full article

15

A flat landscape

Flack - The Swedish Word for Level 2 flat
What does flack mean? Flack is the Swedish word for level or flat. Some of its most common inflections are flackt, flacka,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Ett flackt landskap', which translates into 'A flat countryside'.. Learn to speak Swedish by listening to the pronunciation of flack by a native Swedish speaker.

Translation:
Level
Flat
Inflections:
Flackt
Flacka
Example:
Ett flackt landskap: A flat countryside
Synonyms:

mening
Flackt
Flacka
Flacke
Flack (grundform)
Då skrattar du – flackt generat,.
Vita väggar och flackt tak med svarta takplattor.
Ett flackt terrängavsnitt, som sluttade svagt ned till vattnet.
Uppförsbackar den första kilometern eller så, sedan någorlunda flackt.
Det västra är kuperat och skogsklätt och det östra är flackt och öppet.
Han gissar som alla andra att det blir ett inlägg, ett flackt, inåtskruvat sådant.
Till vänster nere på ett flackt fält stod en märklig stenformation som påminde om en rauk.

16

Han har fått förhinder. Meeting cancelled.


förhinder
substantiv
Fraser:
få förhinder vara förhindrad att gå (komma etc.) be prevented from going (coming etc.)
jag fick förhinder äv. I was otherwise engaged
de anmälde förhinder they said (sent word) [that] they were prevented from coming
i händelse av förhinder in case of impediment
Fraser från andra ställen i ordboken

de obotfärdigas förhinder ung. just a lot of excuses

17

Samtidigt avböjde satsminister Stefan Löfven under söndagen att medverka i SVT:s "Agenda" för att svara på frågor om sin kontroversiella minister.
"Statsministern har avböjt medverkan i SvT Agenda i kväll med anledning av Kaplan-affären", twittrade Anna Hedenmo, programledare för Agenda.…


avböja
transitivt verb
avvisa decline, refuse
Fraser från andra ställen i ordboken

tacksamt avböja regretfully decline
svara avböjande answer in the negative; jfr avböja

18

En omvälvande upplevelse. Exp.


omvälvande
adjektiv
om t.ex. plan revolutionary


Valv. Arch vault. Safe.

19

All

Q