Rw39 Flashcards Preview

A Swedish > Rw39 > Flashcards

Flashcards in Rw39 Deck (19):
1

Impending

Förestå - The Swedish Word for Impending
What does förestå mean? Förestå is the Swedish word for impending or be imminent. Some of its most common inflections are förestod, förestått, förestå, förestår. Some common Swedish words that are synonyms to förestå are förvalta, kommande,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'Hon är nervös inför sin förestående debut', which translates into 'She is nervous about her impending debut'.

Translation:
Impending
Be imminent
Inflections:
Förestod
Förestått
Förestå
Förestår
Example:
Hon är nervös inför sin förestående debut: She is nervous about her impending debut

2

Inviga ng

inviga
transitivt verb
1byggnad el. skola o.d. inaugurate; utställning el. bro el. järnväg o.d. äv. open; fana o.d. dedicate; kyrka consecrate
2installera consecrate
3kläder el. en ny pipa o.d.:bära wear (använda use)…for the first time
4 Fraser:
inviga ngn i ngt göra ngn förtrogen med ngt initiate sb into sth
inviga ngn i en hemlighet let (take) sb into a secret
han är invigd he is initiated; vard. he is in the know
han är invigd i planen he is in the secret of (is initiated into) the plan
Fraser från andra ställen i ordboken

vara invigd i hemligheten be [initiated] in the secret

3

Härom


härom
adverb
1om el. angående det (detta, den saken) about (el. annan prep., jfr 2 om A) it (this el. that [matter])
ett förslag härom …to this effect; för ex. jfr vidare därom
2 Fraser:
staden ligger norr härom …[to the] north from here
till höger härom t.ex. huset to the right of it (utpekande of this [house])
preposition
Fraser:
affären ligger alldeles härom hörnet …just round the corner
Fraser från andra ställen i ordboken

vid meddelandet härom reste han on being informed of this…

4

An ingrained habit'..

Inrotad - The Swedish Word for Ingrained
What does inrotad mean? Inrotad is the Swedish word for ingrained or deep-seated. Some of its most common inflections are inrotat, inrotade,. Some common Swedish words that are synonyms to inrotad are rotfast,. A great example sentence to help you learn Swedish online is 'En inrotad vana', which translates into 'An ingrained habit'.. Learn to speak Swedish by listening to the pronunciation of inrotad by a native Swedish speaker.

Translation:
Ingrained
Deep-seated
Inflections:
Inrotat
Inrotade
Example:
En inrotad vana: An ingrained habit
Synonyms:
Rotfast

5

Hard earned. Or costly. 2 contexts.

Translation: also costly.
Hard-earned
Dearly bought
Inflections:
Example:
En dyrköpt seger: A hard-won victory
Synonyms:
In the News:
Volvos chefsbyte blev dyrköpt (2016-03-15, DI)
Volvos vd-byte har utlöst en miljonrullning. Olof Persson får med sig 50 miljoner kronor i lön, bonus, gratisaktier och pensionspremier när han lämnar bolaget.Samtidigt kan Di avslöja att efterträdaren Martin Lundstedt fått en särskild bonus på 5 miljoner när han skrev på anställningsavtalet.. Learn Swedish Online - read the full article
Så maxar du ledigheten 2016 (2015-12-29, DI)
Nästa år blir inte arbetstagarens år. Arbetsdagarna är så många som de kan bli under år 2016, och en längre sammanhängande ledighet blir dyrköpt.. Learn Swedish Online - read the full article

6

Betyga

Pay or certify


betyga
transitivt verb
1intyga certify; bekräfta vouch for
betyga sanningen av… testify to the truth of…
betyga att han är… testify to his being… (to it that he is…)
2tillkännage declare, profess; uttrycka express
betyga {verb}
betyga {vb} (även: stå för, ge, svara för, skänka)
to pay [paid|paid] {vb}!!!!
Jag vill betyga parlamentet min uppriktiga aktning.
I would like to pay my sincere respects to Parliament.
betyga {vb} (även: intyga, vittna om, vittna)
to testify [testified|testified] {vb}


betyga sin oskuld protest one's innocence
Fraser från andra ställen i ordboken

betyga ngn sin vördnad pay reverence (one's respects) to sb
man betygade konungen sin vördnad due honour was rendered to…

7

Hjärtligt eller krystat. Döm själv. Hug between rivals

Genuine or (insincere ) forced.

Strained.

krysta
intransitivt verb
vid avföring strain [at stool]; vid förlossning bear down
krysta fram en ursäkt come out with a lame excuse
krystad
adjektiv
tvungen el. sökt strained, laboured, forced

hjärtlig
adjektiv
cordial; starkare hearty; friare warm, kind
hjärtliga gratulationer (lyckönskningar) på födelsedagen! Many Happy Returns [of the Day]!
ett hjärtligt mottagande a warm (cordial, hearty) welcome
ett hjärtligt skratt a hearty laugh
hjärtligt tack! thanks very much!, many thanks!
rikta ett hjärtligt tack till ngn thank sb cordially (warmly)

8appendage; i bok append|ix (pl. -ixes el. -ices)

Q. Till en man.


bihang
substantiv
appendage; i bok append|ix (pl. -ixes el. -ices)

bilaga
SUBSTANTIV
~n, bilagor
närsluten handling enclosure; till e-postmeddelande attachment; tidnings~ supplement; reklamlapp o.d. insert, inset; bihang till bok append|ix
pl. -ixes el. -ices

9

Skröna

Tall story


bihang
substantiv
appendage; i bok append|ix (pl. -ixes el. -ices)

10

2
Diskussionen om islamisternas intåg i politiken pågår över hela Europa, och det är viktigt att öka medvetenheten. Vi måste slå vakt om det sekulära samhället där alla, oavsett religion, kan känna sig trygga och leva utan förtryck, och då kan vi inte acceptera politiker som förespråkar sharialagar och parallella samhällen för till exempel kvinnor och män eller muslimer och kristna (något långtifrån bara miljöpartister vurmat för, minns bland andra tidigare moderata riksdagsledamoten Abdirizak Waberi). Detta är inte minst viktigt i ett allt mer mångkulturellt samhälle.


intåg
substantiv
entry ; mil. äv. invasion
hålla sitt intåg… make one's entry…
våren har hållit sitt intåg spring has come


Fraser från andra ställen i ordboken

slå vakt om friheten stand up for (up in defence of)…, safeguard…

11

På sin hemsida skriver polisen att det inledningsvis handlade om bråk eller misshandel som pågick. När patrullen anlänt fattades dock misstankar om att ett sexualbrott begåtts.

Initially. In the begining. .??

inleda
transitivt verb
1börja el. igångsätta begin; t.ex. affärsförbindelser el. debatt el. möte el. samtal open; t.ex. undersökningar institute, set…on foot, initiate; t.ex. angrepp el. offensiv launch
inleda bekantskap form an acquaintance
inleda förhandlingar open (enter into, enter upon, initiate) negotiations
detta inledde en ny epok this ushered in (inaugurated) a new epoch
2 Fraser:
inled oss icke i frestelse lead us not into temptation; jfr vidare leda in
inledande
adjektiv
introductory, prefatory, opening, preliminary, initial
inledande anmärkningar (kapitel) introductory (prefatory, opening) remarks (chapter)
inledande kommentar preliminary (prefatory) comments (pl.) (remarks (pl.))
inledande förberedande möte opening (preliminary, initial) meeting
Fraser från andra ställen i ordboken

inledande fredsförhandlingar peace preliminaries
inleda bekantskap form an acquaintance
inleda förhandlingar open (enter into, enter upon, initiate) negotiations
inledande kommentar preliminary (prefatory) comments (pl.) (remarks (pl.))
inledande förberedande möte opening (preliminary, initial) meeting
inledande anmärkningar (kapitel) introductory (prefatory, opening) remarks (chapter)
inleda underhandlingar med open (enter into) negotiations with
detta inledde en ny epok this ushered in (inaugurated) a new epoch
inleda (sätta igång) en offensiv launch (mount) an offensive
inled oss icke i frestelse lead us not into temptation; jfr vidare leda in

12


Flera veckor innan våren slagit ut sitter ett par grannar och äter lunch ute.
De pratar om hur tröttsamt och ledsamt det är när de blir påhoppade på grund av sitt ursprung.


tröttsam
adjektiv
tiring, fatiguing; om person äv. tiresome, wearisome


ledsam TEDIOUS
adjektiv
sorglig sad; långtråkig boring, tedious; ointressant dull; se vidare tråkig
ledsamt
Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.

SwedishDetta är en ledsam historia som inte längre kan tolereras.more_vertIt is a sorry tale and can no longer be tolerated.

TRANSLATIONS & EXAMPLES
SV ledsamhet volume_up {common gender}

ledsamhetvolume_uppain {noun}
more_vert Vad vet du om smärta och ledsamhet? What do you know about pain and sadness?
ledsamhet (also: sorg, vemod, förtvivlan, sorgsenhet)volume_upsadness {noun}
more_vert Vad vet du om smärta och ledsamhet?expand_more What do you know about pain and sadness?

13

”De här människohandlarna arbetar med en myriad av bulvaner som tar ut större eller mindre summor pengar åt dem”, förklarar Amélie Le Sant, biträdande åklagare. (Foto: Kristofer Sandberg)


bulvan
substantiv
1bildl. front, dummy
2jakt. decoy

14

Det var sent på kvällen den 18 oktober i fjol när 68-åringen ringde och larmade.


fjol
substantiv
Fraser:
i fjol last year
i fjol sommar last summer
modeller från i fjol …of last year, last year's…
Fraser från andra ställen i ordboken

i går, i fjol så här dags [at] this time…
[inte] lika många som i fjol [not] as many as…
firman började sin verksamhet i fjol …started up (in business) last year
var är den snö som föll i fjol? litt. where are the snows of yesteryear?
låt oss inte tala om den snö som föll i fjol ung. let bygones be bygones, all that is water under the bridge now

15

Två mord - eller laglig rätt till nödvärn?
Det rättsliga efterspelet av skotten i Vallåkra kan sluta hur som helst.

efterspel
substantiv
bildl. sequel
få rättsligt efterspel have legal consequences
Fraser från andra ställen i ordboken

få rättsligt efterspel have legal consequences

16

Känslorna svallar hos en del men de flesta bybor är överens om att det bara finns förlorare efter händelsen.

svalla
intransitivt verb
om vågor surge, swell;

om hav äv. heave; bildl.:om blod boil; om känslor o.d. run high; om hår flow
svalla över overflow; bildl. boil over

17

Men när kontaktförbudet löpte ut åkte de hem till 67-åringen. De har båda ett digert kriminellt register och var denna kväll utrustade med huvor att maskera sig med, en kniv och ett järnrör.


diger
adjektiv
thick, extensive; mycket stor huge; voluminös bulky, voluminous

18

FN och EU har berömt hur den spanska enklaven öppnade nya asylkontor med advokater, tolkar och poliser.

substantiv
1lovord praise, commendation

eget beröm luktar illa self-praise is no recommendation
få beröm be [highly] commended (praised)
ge ngn beröm praise (speak highly of el. laud) sb
till hans beröm måste sägas att… to his credit it must be said that…
vara höjd över allt beröm be beyond (above) all praise
2hist.:betyg
med utmärkt beröm godkänd (a) passed with distinction
med beröm godkänd (AB) passed with great credit
icke utan beröm godkänd (Ba) passed with credit
berömd
adjektiv
famous, celebrated; friare:; (attr.) well-known (pred. well known)
vida berömd renowned
göra sig berömd äv. make a name for oneself
berömma
transitivt verb
praise, commend; starkare laud, extol
man kan inte nog berömma… one cannot say enough in praise of…
reflexivt verb
Fraser:
berömma sig själv praise oneself; friare blow one's own trumpet
berömma sig av känna sig stolt över pride oneself [up]on; skryta över boast of
berömmande
adjektiv
commendatory, laudatory, eulogistic

19

All

All