Rw29 Flashcards Preview

A Swedish > Rw29 > Flashcards

Flashcards in Rw29 Deck (20):
1

Moderaterna vill göra det enklare att utvisa personer som utför brott.
Men regeringen hävdar att oppositionens krav är slag i luften.
– Så vitt jag förstår så finns redan den här möjligheten i lagstiftningen, säger inrikesminister Anders Ygeman.


Fraser från andra ställen i ordboken

ett slag i luften bildl. an empty gesture, a waste of effort

2

Majoriteten av ungdomarna är anvisade till Göteborgs kranskommuner men söker sig tillbaka till stan och gemenskapen. Michael Ivarson menar att samarbetet mellan kommunerna måste bli bättre:

anvisa
transitivt verb
1tilldela o.d. allot, assign
anvisa [ngn] ngt ge [ngn] anvisningar om ngt help sb to find sth
anvisa ngn ge ngn anvisning om arbete (sovplats) find sb work (somewhere to sleep)
anvisa ngn ett rum på hotell show sb a room
anvisa ngn visa ngn till en sittplats show sb to a seat
få sig anvisad have…assigned to one
2anslå el. bevilja el. t.ex. penningmedel allow, allot, earmark; parl. vote, appropriate

3

Wallström: ”Tycker nog att M tjafsar.

Det märks inget efter det bråk som var främst 2skedde i kafeterian på skolan, även om det enligt flera elever började med tjafs på skolgården.

May skrattar bort tjafset om krig med Spanien.

Vad som började som lite tjafs på en krog i Stockholm slutade i en grov misshandel

tjafsa
prata strunt på ett tröttande sätt ofta med ständiga upp...

2 squabble.

tjafsa
intransitivt verb
vard., prata talk drivel (tommy rot); krångla fuss
tjafsa med ngn pester (bother) sb
tjafsa om ngt make a fuss (a lot of fuss and bother) about sth

Alla är upptagna med att tjafsa om vem som ska ha presidentpalatset vid havet.
They're all too busy squabbling over who's gonna get the presidential holiday home at the Black Sea.
Låt oss också sluta tjafsa om huruvida EU är till för medborgarna eller medborgarna till för EU, och i stället försöka hålla en bred europeisk debatt om den framtida politikens inriktning.
Let us also stop arguing about whether it is Europe for the citizens or the citizens for Europe, and let us instead try to hold a great European debate on the direction in which we are heading.

Inget tjafs. Ie orderingång a drink( harsh criminals). No rubbish.

4

Mellin: Asylkonflikten bäddar för regeringskris
● Om antalet flyktingar som söker sig till Sverige ökar, kan det bädda för en ny regeringskris

som man bäddar får man ligga
as you make (you've made) your bed, so you must lie on it

bädda
transitivt verb
Fraser:
bädda sin säng (sängen) make one's (the) bed
det är bäddat för succé för mig, dig etc. I am (you are etc.) heading for [a] success
det är bäddat för reformer the ground is prepared (the way has been paved) for reforms
som man bäddar får man ligga as you make (you've made) your bed, so you must lie on it

5

Definitivt inte. Vi känner oss inte trygga med att de jourhemsplaceringar vi fått göra är bra jourhem. Long

Landets kvinnojourer går på knä, trots att regeringen i budgeten avsatte 100 miljoner kronor per år i två år för verksamheten. Det skriver SvD.
Som en följd av det tvingas allt fler skyddade boenden avvisa kvinnor på grund av platsbrist.
– Det har inte fungerat som det var tänkt med de här medlen, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), till tidningen.
Olga Persson, generalsekreterare för paraplyorganisationen Unizon, efterlyser en tydliga styrning från politiskt håll.
– Regeringen måste bli mycket mera tydlig med vad som var intentionen med pengarna.


jour
substantiv
1 Fraser:
ha jour[en] be on duty
ha (vara) jour om läkare be on emergency (för hembesök on-call) duty
2se ajour
ajour och à jour
adjektiv
Fraser:
föra ajour bring up to date, update, post up
böckerna är förda ajour …have been brought up to date
hålla sig ajour med keep up to date with, keep abreast of (with)
hålla ngn ajour keep sb informed (up to date)

6

Vi söker Sveriges bästa sommarvikarier. Jobs


vikarie
substantiv
för t.ex. lärare substitute; ställföreträdare äv. deputy; ersättare äv. stand-in; för lärare äv. supply (relief) teacher; spec. för läkare o. präst locum [tenen|s pl. -tes] lat.
Fraser från andra ställen i ordboken

vikariera för ngn substitute (deputize) for sb, act as a substitute (a deputy) for sb, stand (vard. fill) in for sb, act as locum tenens for sb; jfr vikarie
rycka in som vikarie för ngn deputize for sb
rycka in
tr. el. t.ex. ngn genom dörren pull…in
itr.:mil., till tjänstgöring join up
rycka in i ett land (en stad) enter…, march (move) into…
rycka in i ngns ställe take sb's place, replace sb
suppleanten fick rycka in …step in
rycka in och hjälpa till step into the breach
rycka in som vikarie för ngn deputize for sb

7

Date. Fruit

Dadel

8

Magnus Norell delar den uppfattningen. Men han har en brasklapp.
– Ja, en effekt av den militanta islamismen eller jihadismen är att man har uppmanat människor att agera själva. Men när man säger ensamma så skulle jag vilja lägga in en brasklapp. De är inte ensamma. De tillhör ett mycket stort världsomspännande nätverk på det sättet att man har samma ideologi, säger han.


brasklapp
substantiv
ung. [hidden] reservation, saving clause

9

De här personerna känner sig inte ensamma. De upplever sig som del av ett mycket stort sammanhang. De är ensamma i den betydelsen att de kanske just då agerar ensamma men det blir

missvisande, säger Magnus Norell.


missvisande
adjektiv
bildl. misleading, deceptive

10

– Nej, hur många personer som var med i slagsmålet vet vi inte. Men på något sätt har det urartat, säger Christer Nordström.

Long


urarta
intransitivt verb
degenerera degenerate ; om person äv. become depraved

Got out of control? Omni.

Vi får inte låta situationen urarta på ett sätt som illustrerar unionens oförmåga.
We cannot let this situation rumble on, as it would then illustrate Europe' s lack of power.
En sådan hållning skulle snabbt urarta i ren protektionism.
Such a move would quickly degenerate into sheer protectionism.
Vi är även bekymrade över att den nuvarande situationen kan komma att urarta till en regional konflikt.
We are also concerned that the present situation might degenerate into a regional conflict.
Det får dock inte urarta i ett angrepp på suveräniteten.
However, it should not degenerate into an attack on sovereignty.
Följden är att stabiliserings- och associeringsprocessen hotar att urarta till skenutveckling i länderna i fråga.
We have also presented another amendment on the issue of fishing in the Adriatic.
Debatten om förnybara energikällor får inte urarta i en populistisk opinion mot kärnenergiproducerad elektricitet.
The debate on renewable energy sources must not become a form of populism against nuclear energy.

11

To keep a cool head. Col. EXpand

– Jag respekterar och förstår att många är oroliga. Det är naturligt när det kommer nya förslag. Men ha is i magen, det är fortfarande ett tjänstemannaförslag. Det kommer hända mycket innan det når dom politiska besluten. Det kan vara så att en del av platserna av tjänstemän bedöms som inte lämpliga. sa Ann-Sofie Hermansson, gruppledare i kommunstyrelsen för (S) och hon fortsätter


Fraser från andra ställen i ordboken

ha is i magen keep a cool head, keep [one's] cool, wait and see

12

Ledare: M-förslag frångår mänskliga rättigheter

frångå
transitivt verb
ge upp give up; t.ex. plan el. vana äv. relinquish; principer deviate from; åsikt el. ståndpunkt abandon; jfr gå ifrån
gå ifrån
lämna leave; avlägsna sig get away; överge äv. desert, abandon; glömma [kvar] leave…behind
tåget gick ifrån mig vanl. I missed the train
frånhändas
gå ifrån ngn pass away from sb
ge uppse frångå

13

Nato

Den polske utrikesministern Witold Wasczykowski sa lite tillspetsat efter att ha hört Hultqvist att Sverige borde bli medlem senast i sommar.

tillspetsad
adjektiv
Fraser:
en tillspetsad formulering an incisive wording
läget är tillspetsat …has become critical (acute), …has reached an acute stage; jfr äv. spetsa till
Fraser från andra ställen i ordboken

en tillspetsad formulering an incisive wording
läget är tillspetsat …has become critical (acute), …has reached an acute stage; jfr äv. spetsa till

14

IFK skrällde Sport


skrälla
intransitivt verb
1om trumpet el. högtalare blare; om väckarklocka jangle; om fönster rattle; om åska crash
2sport., vard. cause a sensation (an upset)
skräll
substantiv
1crash, smash båda äv. bildl.; smäll bang; brak clash; åskskräll äv. clap; längre peal
2sport., vard. sensation, upset, turn-up [for the books]

15

Förlitan.

förlitan och förlitande
substantiv
confidence
i förlitan på trusting to, relying on

Reliance.

Frågan är om Europa helt kan förlita sig på Nato och därmed USA: s engagemang.
The question is whether Europe can entirely rely on NATO, and thus on the USA's commitment.

16

Lita på

Trust. Vs. Rely on. Exp.

17

Ocd. Compulsive disorder

tvångssyndrom. Ocd

18

Dirt. Examples

lort
substantiv
1smuts dirt; starkare filth
2djurexkrementer droppings (pl.)
3bildl.
prata lort talk rubbish

19

To embezzle ..

förskingra
transitivt verb
jur. embezzle, misappropriate
han har förskingrat …embezzled money

Två SD-toppar polisanmälda för förskingring

20

Österrike aviserar att de ska skärpa kontrollerna vid sin sydliga gräns.

avisera
transitivt verb
announce, notify, advise
avisera sin ankomst announce (give notice of) one's arrival
regeringen har aviserat… the government have announced…