Op Kantoor, postkantoor,bank Flashcards Preview

Parole > Op Kantoor, postkantoor,bank > Flashcards

Flashcards in Op Kantoor, postkantoor,bank Deck (115):
0

Il direttore generale

De algemeen directeur

1

Funzionare

Functioneren

2

Il manager

De manager

3

Anticipare un appuntamento

Anticiperen op iets

4

Conversare

Een gesprek voeren

5

Il reparto

De afdeling

6

L affare
L impresa

Het bedrijf

7

La filiale

Het filiaal

8

La multinazionale

De multinational

9

Prendere contatto

Contact opnemen

10

La dirigenza

De directie

11

Accordo

Het akkord

12

La commissione

De commissie

13

La agenzia
La filiale

De agentschap

14

L interesse ( economico)

De rente

15

La segreteria

Het secretariaat

16

Essere di servizio

Van dienst zijn

17

Chiedere un servizio
Vorrei aprire un conto corrente

Een dienst vragen
Ik wil graag een rekening openen

18

Il comune
Il comune (edificio)
L ufficio dei servizi al cittadino

De gemeente
De gemeentehuis of stadskantoor
De afdeling Burgerzaken

19

De bevolkings.register
Dichiarare

De bevolkings.register
Aangeven

20

Cosa posso fare per lei?

Wat kan ik voor U doen?

21

Mandare
Inviare

Sturen
Versturen
Zenden

22

Pesare

Wegen
Het gewicht
Zwaar

23

Un affare e' ben altro!

Goedkoop is anders!

24

Consegnare

Bezorgen
Binnen twee werkdagen

25

Arrivare

Aankomen
Wanneer komt het pakket aan?

26

E' troppo pesante: cosi' si rompera' per strada...

Het is veel te zwaar: zo gaat het kapot onderweg!

27

?imbucare

Doen de brief op de bus

28

Ci passa dal buco della cassetta?

Past het door de brievenbus?

29

Il libretto delle tariffe

Het tarievenboekje

30

Il peso e il paese determinano quanto costa inviare una lettera

Het gewicht en het land bepalen hoeveel het kost om een brief te sturen.

31

Verso l estero puo' applicare un francobollo priority

Naar het buitenland kunt U een priorityzegel plakken (de post bezorgt dan de brief sneller)

32

Raccomandata

Aangetekend

33

Francobolli speciali

Speciale postzegels ( gebeurtenissen zo als een geboorte, huwelijk, felicitatie)
Felicitatie.zegel

34

La lettera
Il pacco
Il pacchetto

De brief
Het pakket
Het pakje

35

Quanti centesimi in francobolli ci vogliono sulla lettera?

Hoeveel eurocent aan postzegel moet er op de brief?

36

Quando arriva la lettera?
Quando viene consegnata la lettera?

Wanneer komt de brief aan?
Wanneer wordt de brief bezorgd?

37

Quanto pesa il pacchetto?

Hoe zwaar is de pakket?

38

Quali cose mettete nel pacchetto?
Qualsiasi tipo di cose

Welke dingen DOEN jullie IN het pakket?
Allerlei dingen

39

Benvenuti al servizio di informazioni tefefoniche knp 118.
Grazie per aver chiamato knp 118

Welkom bij knp 118 telefooninformatie.dienst.

Bedankt voor het bellen met knp 118

40

Aprire un conto corrente

Een bankrekening openen.

41

Lo sportello dal 3 al 5

De balie 3 tot en met 5.
Het loket

Balie : reception di un ufficio

42

Compilare il modulo
Fare richiesta per

Het formulier invullen.
Aanvragen.

43

Aspetta finche' non e' il tuo turno.

Wacht tot je aan de beurt bent.

44

Poi

Daarna'

45

Per cosa avrei dunque quella carta di credito?

Waarvoor heb ik dan die creditcard?

46

Non ho una penna con me. Posso prendere questa in prestito?

Ik heb geen pen bij me.
Mag ik deze lenen?

47

Prelevare dal bancomat

Uit de automaat halen
Uithalen

48

Vedere quanto e ' il tuo saldo.

Zien wat uw saldo is.

49

Col chippas puoi pagare piccoli importi.

Met de chippas kunt U kleine bedragen betalen.

50

Quasi dappertutto all estero puoi prelevare gratis da un bancomat con un pinpas.

Bijna overal in het buitnland kunt U gratis geld uit de automaat halen met een pinpas.

51

Io voglio essere certo che la lettera arriva percio' la mando "raccomandata".

I will zeker weten dat de brief aankomt, dus ik stuur hij aangetekend.

52

Raccomandata.
La ricevuta che la lettera e' stata inviata.

Aangetekend.
Een bewijs dat de brief verstuurd is.

53

Quanti euro in francobolli ci vogliono sopra?

Hoeveel euro aan postzegels moet erop????
Hoeveel postzegels moeten op de brief ?
Hoeveel pzs moet ik op de brief plakken?

54

Noi desideriamo aprire un conto immediatamente.

Wij wensen meteen een rekening openen.

55

All estero

In het buitenland.

56

Inviare con un pacco.
Ricevere.

Versturen IN een pakket
Ontvangen.

57

Posso ancora aiutarla da qualche parte?

Mag ik nog ergens mee helpen???

58

E ' un francobollo da 3 euro abbastanza per questa lettera?

Is een postzegel van 3 euro voldoende voor deze brief?

59

Deve firmare in fondo al modulo.

U moet onderaan het formulier tekenen.

60

Fare una fotocopia di...

Een kopie maken van...

61

Su un pacchetto ci vogliono molti francobolli.

Op een pakket moeten veel postzegels.

62

Allora faccia cosi'

Doe dat dan maar!

63

Devi spedirlo adesso, altrimenti non arrivera' in tempo.

Je moet het nu versturen, anders komt het niet op tijd.

64

Quale e' il modo migliore di inviare questa lettera? Normale o raccomandata?

Wat is de beste manier om deze brief te sturen? Aangetekend of gewoon?

65

Determinare

Bepalen

66

Aprire un pacchetto.
Tirare.

Een pakje openmaken.
Aantrekken.

67

I dati

De gegevens

68

Gli abitanti

De bewoners

69

In quale reparto?

Op welke afdeling?

70

Aprire Un conto in banca
Lo sportello dal 3al 5

Een bankrekening openen

71

Aspetta finche' non e'il tuo turno

Wacht tot ja aan de beurt bent.

72

Per che cosa avrei quindi questa carta di credito?

Waarvoor heb ik dan die credircard?

73

Prelevare dal bancomat

Uit de automaat halen

74

Guardare che saldo c 'e' (ha).

Zien wat uw saldo is.

75

Con una chippas puo' pagare piccole somme

Met een chippas kunt U kleine bedragen betalen.

76

Poi avra' tutto entro 14 giorni spedito a casa.

Dan krijgt U binnen 14 dagen alles thuisgestuurd.

77

Su questa lettera ci vogliono 3euro in francobolli.

Op deze brief moet 3euro aan postzegels.

78

Quanto ci vuole in francobolli sulla lettera?

Hoeveel "aan postzegels" moet er - op de brief?

79

Quanto pesa il pacchetto?
Quanto e' pesante il pacchetto?

Hoe weegt het pakket?
Hoe zwaar is het pakket?

80

Quando arrivera' la lettera?
Quando viene consegnata la lettera?

Wanneer komt de brief aan?
Wanneer is de brief bezorgd?

81

Quello dipende dal peso.

Dat HANGT van het gewicht AF.

82

Il denaro si trova sul mio conto corrente.

Het geld staat op mijn bankrekening.

83

La tariffa.
L importo

Het tarief
Het bedrag

84

Il conto corrente
Il saldo

De bankrekening
Het saldo

85

Vorrei richiedere un nuovo passaporto

Ik wil graag een nieuwe paspoort aanvragen.

86

Posso ancora aiutarla in qualche cosa?

Kan ik nog ergens mee helpen?

87

Manda questa lettera come raccomandaa o come lettera mormale?

Stuurt U deze brief per aangetekende post , of stuurt U hem met de gewone post?

88

Essere aiutati allo sportello

Worden geholpen aan de balie.

89

Posso forse aiutarla?
Cosa posso fare per lei?
Vorrei avere delle informazioni.
No, adesso so tutto.

Kan ik mischien helpen?
Wat can ik voor u doen?
Ik wil graag informatie hebben
Nee, ik weet nu alles.

90

Posso ancora in qualcosa aiutarla?

Ha ancora qualche domanda?

Kan ik --nog ergens mee helpen--?

Heefd u nog vragen?

91

L Addetto

De attache

92

Mettere un francobollo sulla lettera

Een postzegel plakken

93

Posso aiutarti ancora in quslcosa?

Kan ik U nog ergens mee helpen?

94

Riempire il modulo

Het formulier invullen

95

Voglio diventare membro della biblioteca

Ik wil graag lid woorden van de bibliotheek

96

Dimentico di prendere il numero

Ik vergeet een nummertje te trekken

97

Trovi in ogni caso tutte le info su questo su internet

Daar vindt U sowieso alle informatie over op internet?

98

Mettere del denaro da parte

Geld apart zetten

99

Versamento
versare

De storting
Storten

100

Puo' aiutarmi con il riempimento del modulo?

Kunt U mij helpen met het invullen van dit formulier?

101

Puo' aiutarmi con il riempimento del modulo?

Kunt U mij helpen met het invullen van dit formulier?

102

Puo' aiutarmi con il riempimento del modulo?

Kunt U mij helpen met het invullen van dit formulier?

103

Colare a picco

Le azioni crollano (economia)

Kelderen

De aandelen kelderen

104

L assistenza (sociale)

Il sussidio
Il sussidio sociale

De bijstand

De uitkering
De bijstand.uitkering

105

Oggetto: richiesta di

Betreft: verzoek om

106

La borsa

De beurs

107

Puo' aiutarmi a riempire il modulo?
Cosa scrivo qui?

Kunt u mij helpen met het invullen van dit formulier?
Wat noteer ik hier?

108

Saldare (estinguere) un debito

Een schuld aflossen

109

Un buon investimento

Een goede jnvestering

110

Far passare avanti

Voor
Laten gaan

111

Assistenza sociale
Sussidio
Ricevere
Un sussidio

Bijstand
Uitkering ontvangen
Bijstands.uitkering
Bijstand.moeder

112

Far passare avanti

Voor
Laten gaan

113

La fotocopiatrice

Het kopieer.apparaat

114

Il postino

De postbode