Ziekenhuis Flashcards Preview

Parole > Ziekenhuis > Flashcards

Flashcards in Ziekenhuis Deck (402):
1

Diligenza

De stiptheid

2

Negligenza

De nalatigheid
Een nalatig gedrag

3

Prudenza

De Bezonnenheid

4

Imperizia

La competenza

De Onbekwaamheid

De bekwaamheid
Een bekwaam arts!!

5

Asma

Astma

6

Attacco cardiaco

Hartaanval

7

Ulcera peptica

Maagzweer

8

Le sopracciglia

De wenkbrouwen

9

La sutura

De naad

10

Sospendere ? Un farmaco

X

11

Il dottore e' presente?
Il dottore puo' venire da me a casa?
Il dottore fa visite domiciliari.

Is de dokter aanwezig?
Kan de dokter bij mij thuis komen?
De dokter doet huisbezoeken.

12

Ho urgente bisogno di un medico

Ik heb dringend een dokter nodig

13

Devo andare velocemente in ospedale

Ik moet snel naar het ziekenhuis.

14

Potrebbe chiamarmi una ambulanza

Kunt u een ambulance voor mij roepen?

15

Anestesia

Verdoving

16

Vorrei fissare un appuntamento col dottore

Ik wil graag een afspraak maken met de dokter

17

Internista, urologo

Internist, uroloog

18

I sintomi
Ho dolore nel mio...
Ho la febbre alta da 5gg.
Ho fastidio (un disturbo) in...
Ho la tosse da 5 gg
Sono raffreddato da 2 settimane

De klachten
Ik (heb) ( voel) pijn in mijn ...
Ik heb hoge koorts al 5 dagen.
Ik last van mijn keel.
Ik hoest al 5 dagen
Ik ben sinds 2weken verkouden.

19

Sono stato morso da un cane

Ik ben gebeten door een hond

20

Sono stato punto da un insetto

Ik ben gestoken door een insect

21

Sono diabetico, sono cardiopatico

Ik ben diabeticus, ik ben hartpatient

22

Sono incinta di 2 mesi

Ik ben 2 maanden zwanger

23

Non riesco a muovere il pollice

Ik kan mijn duim niet bewegen

24

Quando c' e' l'orario di visita?

Wanneer is het bezoekuur?

25

Ho disturbi di... Stomaco
Soffro... Il caldo

Ik heb last van....mijn maag
Ik heb last van...de warmte

26

Fare un rutto, una scoreggia

Een wind, een boer laten

27

Il laringoscopio

De laryngoscoop

28

La prudenza

Het doorzicht

29

Misurare la febbre

De temperatuur opnemen

30

Recidere il contratto

De contract breken

31

Accettare

Accepteren

32

Includere

Iets omvatten

33

Responsablita' civile

De wettelijke aansprakelijk.heid

34

ereditario

erfelijk

35

ricetta

Het recept

60

Urgente

Dringend

61

Il bernoccolo

De buil

62

Commovente

Aandoenlijk
Roerend

63

I sensi
L udito
La vista

De zintuigen
Het gehoor
Het gezicht.vermogen

64

La benda

Het verband

65

L articolazione
Slogarsi
Slogato

Het gewricht
Verstuiken
Ontwricht

66

Investito

Aangereden door

67

Trattare

Behandelen

68

Perdere peso

Afvallen

69

Contagioso
Contagiarsi con qq
Contagiare

Besmettelijk
Besmet raken (worden) met
Besmetten

70

Il cerotto
La siringa

De verband
De spuit

71

Prelievo di sangue
Il campione

De bloed.test
De monster

72

Il battito

De klop

73

Soffocare
Inspirere

Stikken
Inademen

74

Sanguinamento

De bloeding

75

Ricoverare
Ricoverarsi

Opnemen
Opgenomen worden

76

Assicurazione sulla salute
Compagnia di assicurazione
Numero di polizza

Zorg.verzekering
Verzekerings.maatschappij
Het polis.nummer

77

Il potere degli occhiali/lenti

De sterkte bril/lenzen

78

Non rendersi conto della gravita ' di una situazione

De ernstig van een situatie niet beseffen

79

Dal punto di vista medico

Op medische gronden

80

Il trattamento, la cura

De behandeling
De kuur

81

Un caso medico
Per caso c'e' un dottore?

Een medisch geval
Toevallig is er een dokter hier?

82

Il torace
L'addome

De thorax
De onderbuik

83

Le convulsione
La paralisi

De convulsie
De verlamming

84

Usare droghe

Drugs gebruiken

85

Ricoverare

Opnemen

De opname

86

E' morto di una malattia di cuore

Hij is gestorven aan een hartziekte

87

L infermiera ha usato il termometro del paziente per misurare la temperatura.

De veerpleegster heefd de patient zijn termometer gebruikte om de temperatuur opnemen

88

In che dosaggio lo devo prendere?
Una dose al giorno

In welke dosering moet ik het innemen?
Een dosis elke dag

89

Questo lo devo controllarecon la mia assicurazione

Dit moet ik overleggen met mijn verzekering

90

Sara doloroso?

Gaat dit pijn doen?

91

Qui fa male

Hier doet het pijn

92

Lui non riesce a muovere questo

Hij kan dit niet bewegen

93

A che ora apre la farmacia?

Hoe laat gaat de apotheek open?

94

Quanto freq devo prendere questo?

Hoe vaak moet ik dit innemen?

95

Io sono allergico a certi farmaci

Ik ben allergiach voor bepaalde geneesmiddelen.

96

Io sono stato...

Ik ben Gebeten
Gestoken
Gevallen
Misselijk

97

Ho battuto qui

Ik heb hier gestoten

98

Prendo medicine

Ik gebruik medicijnen

99

Devo avvisare la mia famiglia

Ik moet mij familie waarschuwen

100

E un farmaco da ricetta?

Is dit een recept geneesmiddel?

101

Posso avere della anestesia?

Kan ik een verdoving krijgen?

102

Me lo puo' mettere per iscritto?

Kunt dat voor me opschrijven?

103

Posso guidate con questa medicina?

Mag ik met dit medicijn autorijden?

104

La follia

De waanzin
Is tegen jezelf praten het eerst merk van waanzin?

105

Calmarsi

Kalmeren

106

Compassionevole

Meewarig

107

Il danno

De schade

108

Il rischio
Correre il rischio
A proprio rischio
Possibile
Probabile

Het risico
Het risico lopen
Op eigen risico
Waarschijnlijk
Mogelijk

109

L ossessione , la coazione

De dwang

110

Pena, dolore, ansia

De smart

111

Ben consapevole

Welbewust

112

Ben ponderato

Weloverwogen

113

La colpa

De schade

114

Anestetizzare

Onder verdoving brengen

115

Attaccare
Lui mi ha attaccato l'influenza

Besmetten.
Hij heeft me besmet met griep.

116

Stai tranquilla

Wees maar gerust

117

passare

Overgaan

Dat gaat wel over!

118

Pizzicare

Prikken

119

Avere un rush cutaneo

Uitslag hebben

120

L atleta si era slogato la caviglia

De atleet verstuikte zijn enkel.

121

Pronto soccorso

Eerste hulp
Iemand om hulp vragen.
Help!!!

122

Fare una iniezione

Iniectie geven

123

Ammalarsi di influenza

Ziek worden van de griep

124

'Essere bassi' e' ereditario

Klein zijn is 'erfelijk'

125

Emergency room

Spoed.eisende room

126

La Sostanza illegale

De Onwettige substantie

127

Il bernoccolo

De buil.
Een keel opzetten. ... Strillare a non finire

128

Dissettore smusso
Riutilizzo
E ' applicato
Lesione al paziente
Gettare dopo l utilizzo
Piccolo sanguinamento intraoperatirio
Tessuto

Stompe dissector
Hergebruik
HET Patient.letsel
Toegepast
Lichte intraoperatieve bloedingen
Risico's vs voordelen
Weggooien na gebruik
Dissectie van zacht (HET)weefsel

129

L addome e' la parte del corpo tra le coste e le anche

Het abdomen is het gedeelte van het lichaam tussen de ribben en de heupen

130

Calze elastiche

Steun.koussen

131

Eccitato

Opgewonden

132

Sopportabile

Draaglijk

133

Il polso

De pols.slag

134

Affannoso

Kortademig

135

Farmaci
Diuretici

Geneesmiddelen
Plaspillen

136

Distorcersi

Zijn voet kneuzen
Verstuiken

137

Essere colpiti da un ictus

Door een beroerte getroffen worden
Verlamming

138

Incinta

In verwachting

139

La lesione grave o letale

Ernstig of letaal letsel
Het letsel

140

La garza

De gaas

141

La ferita , lesione

De kwetsuur

142

Il piercing
Il capezzolo

De piercing
De tepel

143

La medicina
Il bugiardino
Meccanismo / Effetti collaterali
Dosaggio
Gravidanza e allattamento
Conservazione

De bijsluiter
Werking / Bijwerkingen
Dosering
Zwangerschap en borstvoeding
Bewaren

144

Questa medicina aiuta contro il naso chiuso

Dit geneesmiddel helpt bij een dichtr neus.

145

Funziona dopo alcuni minuti e continua a funzionsre per 5 fino a 7 ore.

Werkt na enkele minuten en blijft 5 tot 7 uur werken

146

Insonnia

De Slapeloosheid

147

Allattare

Borstvoeding geven

148

2 o 3 volte al giorno per la durata di 5 gg

2 tot 5 maal per dag, gedurende 5 dagen

149

Conservare a temperatura ambiente

Bewaren het bij kamertemperstuur.

150

Dopo il primo uso puo' essere usato altri tre mesi.

Na het eerste gebruik, kunt u dat nog 3 maanden gebruiken.

151

Attenzione

Let op .

152

Soffiarsi bene il naso.

Snuit de neus goed voor gebruik.

153

Cercare i tuoi dati anagrafici nel computer.

Ik zoek uw gegevens in de computer op.
Opzoeken.

154

Soffrire di scarsa autostima
Soffrire di stomaco, per il caldo.

Lijden op zelfonderschattig.
Last hebben van de warmte, van zijn maag

155

Essere colpiti da un colpo di sole

Zonnesteken op te lopen

156

La febbre
Scotta dalla febbre.
Prendere la temperatura a qualcuno.
Ha la febbre a 40 gradi.

De koorts
Hij gloeit van de koorts.
Bij iemand De koorts opnemen.
Hij heeft 40 graden koorts.

157

Il medico di base
L assistente del mmg
L orario di ricevimento
L ambulatorio del mmg e' chiuso.
La guardia medica

De huisarts
De assistente van de huisarts
Het spreekuur
De praktijk is gesloten.
De huisartsen.post

158

La medicina
Funziona contro
La ricetta
Prendere in farmacia
Prendere una medicina

De medicijn
Helpen met
Het recept
Bij de apotheek halen
Een medicijn gebruiken

159

In caso di emergenza vai in ospedale

Bij spoedgeval ga naar het ziekenhuis.

160

Cosa c'e' che non va co la tua figlioletta?

Wat is er MET uw dochtertje?

161

Il caso di emergenza con pericolo diretto per la vita

Het spoedgeval met direct levensgevaar

162

La segreteria felefonica
Schiaccia due in caso di emergenza

De voicemail
Druk een 2 bij een speodgeval.

163

Lei e' stato da noi in precedenza.

U bent eerder bij ons geweest.

164

Senza problemi

Zonder problemen

165

Alle gambe e piedi va tutto bene

Met de benen en voeten is alles goed.

166

Mi fa male in mezzo.

In het midden doet het pijn.

167

Gastroenterite
Diarrea
Vomito
Conati di vomito

De buikgriep
De diarree
Het braken
Braakneigingen

168

L esame del sangue

Bloedonderzoek

169

Urina
Fare pipi
Fare cacca

De urine
Plassen
Poepen : drukken

170

Il respiro

De adem

171

Questa medicina influenza la capacita' di guida.

Dit geneesmiddel beinvloedt de rijvaardigheid.

172

Il dottore ti ha prescritto un antibiotico e tu devi finire la cura.
Prescrivere.
Finire la cura.

De dokter heeft je een antibioticum voorgeschreven en je moet de kuur afmaken.

173

unguento
Crema

De Zalf
De creme

174

Prendere la medicina prima dei pasti.

De medicijn Voor het eten nemen

175

E' urgente.

Het is dringend.

176

Ho la febbre e ho un forte mal di testa.

Ik heb koorts , bijna 39,3 graden, en ik heb erge hoofdpijn.

177

Il pericolo

Het gevaar

178

Non ho gia' quasi piu' fiato.

Ik krijg AL /bijna geen/ adem meer.

179

Sono andato a sbattere con la testa contro la porta.

Ik ben met mijn hoofd tegen de deur gelopen.

Tegen iets lopen.

180

La schiena mi fa terribilmente male.
Sono infastidito dalla schiena.

Mijn rug doet ontzettend pijn.
Ik ben door mijn rug gegaan.

181

Il dottore ha una emergenza

De dokter heeft een spoedgeval.

182

Se non passa puoi allora fissare un altro appuntamento.

Als het niet overgaat, kunt u dan een andere afspraak maken

183

Visitare
Auscultare

Respira a bocca aperta!

Onderzoeken iemand
Luisteren

Zucht maar even!

184

Bronchite
Gastroenterite

De Bronchitis
De buikgriep.

185

Lei e' ricoverata in ospedale

Ze ligt in het ziekenhuis.

195

Guarira' da solo.
Se non passa fissi un nuovo appuntamento.
Lui migliorera' da solo.

Het gaat VANZELF over.
Als het niet overgaat, maak een nieuwe afspraak.
Hij wordt vanzelf beter.

196

Lo specialista
Il fisioterapista.
La lettera di indirizzo specialistico

De specialist
De fisiotherapeut.
De verwijsbrief
Verwijzen.

197

Il camice

De dokterjas

198

Ti prescrivo uno sciroppo , e' piu' facile delle pastiglie per i bambini

Ik schrijf u een drankje voor, het is makkelijker dan tabletten bij kinderen.

199

La pastiglia

De tablet.
De tabletten.

200

Per quale disturbo vai dal mmg?

BIJ welke klacht ga je naar je huisarts?

201

Hai sensibilita' nei piedi?

Heeft u gevoel in uw voeten?

202

La forza

De sterkte.

203

Con guance scottanti

Met glooiende wangen

204

Un Corpo senza vita

Een Levenloos lichaam

205

Distorcersi la caviglia

Zijn voet kneuzen

206

Gemere

Kreunen van de pijn

207

Sono in studio.
Avere uno studio.

Ik ben op de praktijk.
Een praktijk hebben.

208

La condizione

De conditie

209

Cosa c' e' col bambino?

Wat is er met het kind gebeurd?

210

Una pozza di sangue

Een bloedplas

211

Per qualcosa di questo genere prendi un antibiotico

Voor zoiets kreeg een antibioticum.

212

Bere troppo vino influenza la guida

Te veel wijn drinken beinvloedt het autorijden

Beinvloeden

213

Stare meglio

Beter zijn

217

Ti prescrivero' un antibiotico.
Le prescrivo una medicina.

Ik zal je een antibioticum voorschrijven.
Ik schrijf U een medicijn voor.

218

Tu fai domande al paziente.
Lui risponde alle tue domande.

Je stelt vragen aan de patient.
Hij geeft aantword op jou vragen.

219

Fa terribilmente male

Het doet ontzettend pijn.

220

Non mi sento bene

Ik voel me niet lekker.

221

Avere i crampi

Kramp hebben

222

Mi da fastidio il piede dx

Mijn rechtervoet doet z'n zeer

223

Prescrivere

Voorschrijven

224

Precisamente nel mezzo

Precies in het midden

225

Avere fastidio a
Dare fastidio

Last hebben van :
Zeer doen
Z'n zeer doen

226

No, non c'e' bisogno di antibiotico

Nee, een antibioticum is niet nodig!

227

I tuoi sintomi se ne andranno anche senza medicine

Jouw klachten zijn ook zonder medicijnen weg.

228

Sono stanchissimo

Ik ben doodmoe.

229

Probabilmante

Waarschijnlijk

230

Il corpo umano
La visita medica

Het menselijk lichaam
Het medisch onderzoek

231

Personale paramedico

Paramedisch personeel

232

Ossigeno
Flusso di gas
Ossigenazione

Zuurstof
Gas.stroom
Oxygenatie

233

Reazione allergica

Allergische reactie

234

Utilizzo oculato

Beoogd gebruik

235

Una punta stondata curva

Een stompe gekromde tip

236

Inserimento / rimozione

Inbrengen : verwijderen

237

Collegare / scollegare

Bevestigen / verwijderen

238

Essere (trovarsi) in pericolo di vita

In levensgevaar verkeren

239

Una pronta guarigione

Een spoedig herstel

240

Donare gli organi

Zijn organen afstaan

241

L ambulatorio del mmg
La guardia medica
Chiamare x un appuntamento

De praktijk
De huisartsen.post
Bellen voor een afspraak

242

Un aiuto
Un consiglio , parere

De Hulp
De advies

243

Grazie,
--
Coraggio, fatti forza!!

Bedankt
---
Sterkte!!

244

Aspettare fino all orario di ricevimento

Wachten tot het spreekuur

245

Venire
In visita domiciliare

Puo venire da me?

Huisbezoeken

Kunt u bij mij thuis komen?

246

Cerco i tuoi dati nel pc

Ik zoek uw gegevens op- in de computer

247

La dose e' 2 gocce in ogni narice al max tre volte al giorno, per la dirata di 2 fino a tre gg

De dosering is 2 druppels in elk neusgat, maximaal 3 keer per dag, gedurende 3 tot 5 dagen.

248

Prendere la ricetta presso l ambulatorio

Het recept ophalen bij de praktijk

249

Inviare dallo specialista
Lettera di invio

Naar de specialist of fysiotherapeut
Verwijzen.
Een verwijs.brief.

250

Descrivere i sintomi

De klachten beschrijven

251

Il ginocchio e ' diventato gonfio.

De knie wordt dik.

252

Una bimba lotta contro una rara malattia dei capelli.
Lottare contro
Rara

Een meisje kampt met zeldzame haarziekte.
Kampen met (lottare,figurato)
Zeldzaam raro

253

Dispnea

Trattenere il fiato
Prendere fiato
Sono senza fiato, affannato

De adem.nood

Adem inhouden
(Weer) op adem komen
Ik ben buiten adem

254

Il ritmo giorno e notte

Het dag en nachtritme
Het ritme

255

Il mio gruppo ematico e' O positivo
Il donatore
Il ricevente
Gli anticorpi

Mijn bloedgroep is O positif.
De donor
De ontvanger
De antistoffen

256

In attesa di in bambino

In verwachting

257

Reparto ostetricia

Afdeling verloskunde

258

Il resoconto , il rapporto, la relazione

Het verslag

259

E' aumentata di 2 kili

Ze is 2 kilo afgevallen

Afgevallen
Aangekomen

260

Soffocare

Stikken

261

Prelevare il sangue a qualcuno

Iemand bloed afnemen

De afnemer: l acquirente

262

Una affezione (malattia)
Trasmessa per via sessuale
Delle vie aeree

Een aandoening
Een seksueel overgedraagbaar aand.
Een aaand. Van de luchtwegen.

263

Mi balla un dente

Er zit een tand los

Loszitten

264

Frattura del basicranio

Schedelbasis.fractuur

265

Respiro
Trattenere il respiro
Riprendere il fiato....
Sono "senza fiato"
Da quella salita resti senza fiato

De adem
De adem inhouden
Op adem komen / uitblazen
Ik ben "buiten adem"
Van z'n klim Raak je "buiten adem"

266

Formicolare , pizzicare

Kriebelen

Kriebel.hoest tosse secca

267

Fare il solletico
Soffrire il solletico

Kietelen
Niet tegen kietelen kunnen

268

Schiarirsi la voce

Schrapen zijn keel

269

Lenti a contatto

Contactlenzen
Harde lenzen

270

Una sitazione medica senza speranza

Een medisch uitzichtloze situatie

271

Subire una opreazione coplicata

Een zware operatie ondergaan

272

Clitoride

Clitoris, kittelaaar
Kitten. Incollare
Kittig. Focoso, vivace

273

Assistente sociale (f)

Hulp.verleenster

274

Il crociato

De kruis.band

275

Rimanere paralizzsto

Verlamd raken

276

Difetto genetico

De gen.defect

277

Coscienza, consapevolezza
Privo di coscienza, incosciente

Il disturbo della coscienza

Het Bewustzijn
Bewustloos

De bewustzijns.stoornis
De stoornis

278

La malattia lo ha ridotto uno straccio

De ziekte heeft een wrak van hem gemaakt

279

Lui ha passato l influenza alla sorella

Hij heeft zijn zus MET zijn griep aangestoken

280

Passare una notte insonne

Een slapeloze nacht hebben

281

Il tremore

De tremor

282

Faccio il turno di notte

Ik HEB nachtdienst.

283

Affannoso

Kort.ademig

284

Un toccasana

Een weldaad

285

I miei polpacci sanguinano

Mijn kuiten bloeden

286

Le mie gambe facevano troppo male

Mijn benen deden te veel pijn

287

Bere parecchio

Veel drinken

288

Fare una prognosi

Een prognose stellen

289

Una ossessione

Een dwang.gedachte

290

Paralizzato

Verlamde

291

Con tutta calma

In alle rust

292

Il manicomio

De inrichting

Een psichiatrische inrichting

293

La sepsi

De sepsis

294

Infiammazione
Infezione

De ontsteking
De infectie

295

Infiammato
Infetto

Malattie infettive

Ontstoken
Besmet

Besmettelijke zicktes

296

Salute fragili

Broze gezondheid
Broos

297

Un disinfettante
Cerotti
Benda

Een desinfecterend middel.
Wond.pleisters
Verband

298

Meningite

Hersenvlies.ontsteking

299

Era stato sottoposto di recente a una pesante operazione a causa di cancro al pancreas

Hij onderging recentelijk een zware operatie wegens pancreaskanker

300

Perdere coscienza

Coscienza
Consapevolezza

Buiten
Bewustzijn
Raken

301

Essere dipendente da
Fumo
Gioco
Droghe pesanti

Verslaafd zijn aan roken, gokken, harddrugs

De verslaafde : il tossicodipendente

302

Evacuare un edificio
Portare in salvo

Een gebouw ontruimen
In veiligheid brengen

303

Farsi una canna o spinello

Tirare di Coca

Een stickie
Roken

Coke snuiven

304

Essere in attesa
del risultato

Attesa snervante
La risposta definitiva

De uitslag
Afwachten

Zenuw.slopend wachten
De uitsluitsel

305

II risultato
Di un esame (medico)

De uitslag
Van een medisch onderzoek

306

Escludere

Uitsluiten

307

Difetto congenito

De kwaal

Het is een
Aangeboren kwaal
Aangeboren afwijking

308

Malessere, malanno passeggero

Een voorbijgaande kwaal

De kwalen

309

Medico di fiducia

Vertrouwen.arts

310

La tosse stizzosa

De kriebel.hoest

311

Infortunio

De blessure

312

Rovinarsi la salute

Zijn gezondheid
Verpesten

313

Arrest cardiaco

Hart.stilstand

314

I bambini si contagiano l un l altro spesso

Op kleuterschool
Kinderen steken elkaaar vaak aan

Aansteken

315

Fare male, bruciare

Schrijnen

316

Svenire

Flauw.vallen

317

Rimanere paralizzato

Verlamd raken

Verlammeren = paralizzare
Belemmeren = intralciare

318

Preparati (pronti ) all emergenza
A tutto
Al peggio

Voorbereid
Op noodgevallen
Op het ergste
Op alles

Gijzelingen of evacuaties in Oekraine

319

Archiviare una cartella clinic
Numero di cartella

Archivio

Een medisch dossier
Opbergen

Het dossier, het dossiernummer
De dossierkast

320

Essere consapevoli

Bewust zijn van

321

Sentirsi male

Zich naar voelen

322

Peggiorare

Erger worden
Verslechteren

323

Poppejans migliorera' da sola

P. Wordt vanzelf beter.

324

Naso che cola

Loopneus

325

Rimanerci (secco)

Er in blijven

326

112 quando conta ogni secondo

112 als elke seconde telt

327

Mik ha bisogno urgentemente di una operazione

Mick heeft dringend een operatie nodig.

328

Msf

Artsen zonder grenzen

329

Spalmare la pelle con pomata

De huid
Bestrijken / besmeren
Met zalf

330

Il peggio e' passato

Het ergste
Is nu
Voorbij.

331

Malato incurabile
Malato terminale

Ongeneeslijk zieke
Terminale patient

332

La menopausa.

Mi pizzicano le mani.
Quello passa.

De overgang.

Dat gaat wel over.

333

Farsi una canna

Een joint
Een sickie roken

334

Riprendersi
Riprendere fiato

Bijkomen

335

Paralisi

Verlamming

Belemmeren : intralciare

336

Piangere
Torcersi dal dolore

Huilen
Krimpen van pijn

337

Punto da un insetto.
Sporgi la lingua!

Gestoken door een insect.
Steek je tong uit!

338

Voltare la testa

Het hoofd draaien

339

Tiroide

Schild.klier

341

Rauco

Schor
Schor praten

342

Sentirsi male

Zich
Naar voelen

343

Bernoccolo
B , protuberanza

Buil
Bult

344

E' colpito
da infezione
con il virus dell ebola

Besmet
Is Geraakt
met het ebolavirus

345

Violento
Grave

Heftig
Ernstig

Een heftige crush

346

Tenere in osservazione

In de gaten houden

347

Un virus molto contagioso

Een zeer
Besmettelijk
Virus
Het virus

348

Una anomalia congenita

Aangeboren afwijking aan zijn spieren

349

Soffocare
Soffocamento

Benauwen
Benauwheid

350

Soffocare qq
Soffoco!

Benauwen
Ik heb het benauwd!

351

Cadere privo di sensi (coscienza)

Buiten bewustzijn
Raken

352

Vulnerabile , fragile

Kwetsbaar

353

Frequente, comune

Voorkomend

354

Ricovero

De opname
Opnemen

355

Quarantena
isolamento

Plaatsen in Quarantaine
Ik lig in quarantaine

Isolatie

356

Segno di malattia
Mostrare

Zikte.vershijnsel.el
Te vertonen

357

Prendersi una infezione

Een infectie
Oplopen

358

Il tempo di incubazione del virus e' 3 settimane

De incubatitijd van het virus is 3 weken

359

Mancanza o2

Zuurstof.gebrek

Gebrek = tekort

Gesterven aan zuurstof.gebrek

360

Effettuare un intervento
Un operazione

Een ingreep uitvoeren

361

Il suo cervello si e' preso (ha sviluppato) un danno inguaribile

Haar hersenen opliepen onherstelbare schade

362

La laparoscopia
Appendicite

De laparotomie
Blindedarm.ontsteking

363

Sigaro
Sigarette
Un pacchetto
Una scatola

Sigaar
Sigaret
Een pakje sigaretten
Een kist sigaren

364

Prendersela

Happen

Hij hapt altijd onmiddelijk

365

Strappare

Scheuren

366

Medico competente (bravo)

Een bekwaam
Arts

367

Quanto sei alto?

Hoe lang ben je?

368

Farcela

Het redden

De zieke redt het wel.
De zieke zal het niet redden

369

Anemia
Perdita cronica
Carenza di ferro
Mestruazioni abbondanti

Bloed.armoede - anemie
Chronisch bloed.verlies
Ijzer.gebrek
Versterkte menstruatie

370

Valori normali
Tasso di emoglobina

Normaal.waarden
Bloed.waarden
Het hemoglobine-gehalte

371

Non sentirsi bene

Zich Onwel voelen

372

Farmaci
Controindicazioni
Interazioni
Effetti collaterali

Geneesmiddel
Comtraindicaties
Interacties
Bijwerking

373

Barella

Brancard

374

Sano e salvo, indenne

Behouden

375

Stressato

Overspannen

376

Taglio cesareo d urgenza
Parto

Spoed.keizersnede
Bevalling

377

Riprendersi , ravvivarsi
completamente da dopo la malattia

Opfleuren
Hij is na zijn ziekte
helemaal opgefleurd
Anche: ravvivare (trans)

378

Una pronta guarigione

Een spoedig herstel

379

La siringa

Spuit

380

Placenta

Moederkoek

381

I reni funzionano bene

De nieren functioneren goed / slecht

382

La linea guida

De richtlijn

383

Non resisto piu' , ho troppo male

Ik houd het niet meer, het doet te veel pijn

384

Visitare
Palpare

Visiteren
Palperen

385

Disidratato

Uitgedroogd

386

Sfogo cutaneo / risultato di un esame

De uitslag

387

Metodo contraccettivo

Riservar (si)

Voorbehoed.middel

(Zich) Voorbehouden

388

Un caso incurabile, senza speranza

Een uitzichtloos
Geval

389

Ossessione

Dwang

390

Evacuato a causa di un incendio

Ontruimd vanwege een brand

391

Avere lesioni permanenti

Houden
Blijvend letsel over

Overblijven : restare , rimanere

392

Lei e' fisioterapista

Zij is
Physioterapeute.

393

Secrezione

Afscheiding
(Separazione)

394

Sono fuori pericolo di vita

Zij zijn buiten
Levens.gevaar

395

Inviare (dallo specialista)

Verwijzeren

396

Prrdere una mano
Una parte della mano
La strada
Molto sangue

Zijn hand / veel bloed
Een gedeelte van zijn hand
kwijt.raken

In zijn gezicht ontploffen

397

Irreversibile

On . Omkeerbaar

398

Il monello prende una puntura

De guit
Krijgt
Een spuit.

399

Prelievo di sangue

Bloed.proef

400

Strappare

Scheuren

401

Anestesista

Anesthesist

402

Ricoverare

Opnemen

403

Prelievo di sangue
Radiografia
Ecg

Bloed.uitneming
De radiografie
Het elektrocardio.gram

404

Io sanguinavo

Ik bloedde

405

Stravaso ematico

Bloed.uitstorting

406

Sanguinante
Sanguinolento

Esangue

Bloedig
Bloederig

Bloedeloos

407

Sepsi

Bloed.vergiftig.ing

408

Emorragia

Bloed.verlies

409

Raffreddore
Febbre
Tosse
Naso che cola
Anticorpi

De Verkoud.heid
Dec koorts
De Hoest
De loop.neus
Anti.lichamen

410

Oprazioni estetiche

Esthetishe operties

411

Il risultato dell esame

De uitslag
Van de onderzoek

412

Il dottore le ha dato consigli sul prendersi cura del suo bambino

De dikter gaf haar raad
Over de verzorging van haar baby

413

Starnutire

Niezen
Niesde
Gesniesde

414

Bernoccolo

Buil = bult

415

Mutilato

Ernstig verminkt

416

Il controllo medico (sui lavoratori)

De medische keuring

418

Ti auguro di guarire presto!

Auguri di pronta guarigione!

Ik weens je beterschap!

(Van harte) Beterschap!

419

Essere dipendente dal
Fumo
Gioco d azzardo
Droghe pesanti

Verslaafd zijn aan
Roken
Gokken
Hard.drugs

419

Farsi una canna, spinello

Een stickie roken

420

Vaccinare
Vaccinato

Assegni x figli

In.enten
Ingeent

Kinders.bijslag

421

Tubo gastrico (sonda obesi)

Gastrische ijkings.slang
Keer.klep

422

Vivo e vegeto

Springlevend

423

Rovinarsi la salute

Zijn gezondheid
Te verpesten

424

Il prurito
Era calato

De jeuk
Was gezakt

425

Lesione grave o fatale

Ernstig of fataal letsel

426

Un batuffolo di ovatta

Een dot watten

427

Torcicollo

Stijve nek

428

Rimanere stordito, frastornato

Versuft raken

429

Essere di turno

Dienst hebben

430

Riposo assoluto!

Volstrekte rust!

431

Cicalino

Buzzer

432

Reperibile , raggiungibile

Bereikbaar

433

Prendi
una capsula
Dopo cena!

Contemporaneamente

Neem
Een capsule
Na het avond.eten
IN!
Tegelijk

434

La capsula
La pillola
La bustina

De capsule
De pil
Het poeder.vormige medicijn

435

Prendere (le medicine) contemporaneamente

Una dose al giorno

Tegelijk In.nemen

"Neem ze tegelijk IN"

Een dosis elke dag

436

Un cura di tre giorni

Een drie.daagse medicijn.kuur

Medicijn.kuur

437

Ritorna
Dopo tre giorni
Se non ti senti meglio.

Kom AUB terug
(Na drie dagen)
Als U zich
(Niet beter)
Voelt.

438

Biologo
Biologa

Bioloog
Biologe

439

Esercitare la professione

De beroep
Uit.oefenen