Anh hùng dân tộc Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Anh hùng dân tộc > Flashcards

Flashcards in Anh hùng dân tộc Deck (17)
Loading flashcards...
1

people, nation, folk

dân tộc

2

pastor

mục sư

3

action, activity

hoạt đông

4

activist

nhà hoạt đông

5

civil rights movement

phong trào dân quyền

6

movement

phong trào

7

civil rights

dân quyền

8

to confer

trao

9

prize

giải thưởng

10

peace

hòa bình

11

to fight

chiến đấu

12

inequality

bất bình đẳng

13

violence

bạo lực

14

march, parade

diễu hành

15

speech

bài phát biểu

16

dream

mơ tưởng

17

to assassinate

ám sát

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):