Lễ cưới theo phong tục Việt Nam Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Lễ cưới theo phong tục Việt Nam > Flashcards

Flashcards in Lễ cưới theo phong tục Việt Nam Deck (17):
1

tradition

phong tục

2

role

vai trò

3

children

con cái

4

traditional

cổ truyền

5

all, overall

tất cả

6

primary

chính

7

betel

trầu

8

areca, betel-nut

cau

9

etcetera

vân vân

10

relatives

họ hàng

11

to attend

đến dự

12

couple / man & wife

vợ chồng

13

ancestors

gia tiên

14

to swear

thề

15

lifetime

suốt đời

16

altar

bàn thờ

17

to appear, to come into sight

ra mắt

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):