Thân thể và sức khoẻ Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Thân thể và sức khoẻ > Flashcards

Flashcards in Thân thể và sức khoẻ Deck (16):
1

Activity

việc làm

2

The more... the more... (increase in activity between two events)

càng... càng...

3

musical instrument

nhạc cụ

4

everyday living

sinh hoạt hàng ngày

5

poisoning

trúng độc

6

free, liberate

giải phóng

7

matter (subject)

chuyện

8

surgery

giải phẫu

9

absent minded

đãng trí

10

glove

găng tay

11

Sorry to bother you

Xin ông cảm phiền

12

reaction

phản ứng

13

ending

đoạn kết

14

cure

chữa

15

Pounding headache

Nhức đầu như búa bổ

16

Antibiotic

Kháng sinh

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):