Sở thích Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Sở thích > Flashcards

Flashcards in Sở thích Deck (21):
1

hobbies

sở thích

2

Why not?

chẳng được

3

You can walk anywhere you wish

Anh đi bộ ở đâu chẳng được?

4

so long as, provided that

miễn là... thì thôi; miễn là... được

5

I don't need to be rich, so long as I have happiness

Tôi không cần giầu sang, miễn là có hạnh phúc (thì thôi)

6

I can listen to any kind of music, so long as it is not rap music

Tôi nghe nhạc nào cũng được, miễn là không phải là nhạc rap là được.

7

condition

điều kiện

8

to enjoy

thưởng thức

9

entertainment

giải trí

10

camping

cắm trại

11

fishing

câu cá

12

jogging

chạy bộ

13

boating

chèo thuyền

14

taking pictures

chụp ảnh

15

mountain climbing

leo núi

16

dancing

nhẩy đầm

17

photography

nhiếp ảnh

18

collecting

sưu tầm

19

working out

tập thể dục

20

hiking

trèo núi

21

drawing

vẽ

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):