Mua sắm Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Mua sắm > Flashcards

Flashcards in Mua sắm Deck (32):
1

Three different uses of thì

then

nếu... thì (if... then)

comment on a preceding topic

2

it seems

hình như

3

maybe

có lẽ

4

probably

chắc

5

Added after hình như, có lẽ, or chắc without altering meaning of sentence

thì phải

6

increasingly

ngày càng nhiều

7

to spread

phổ biến

8

commerce

thương mại

9

E-Business

thương mại điện tử

10

to develop, expand

phát triển

11

strong, robust

mạnh

12

data

dữ kiện

13

international

quốc tế

14

company

công ty

15

study / examine

nghiên cứu

16

market (business)

thị trương

17

to trade, exchange, deal

giao dịch

18

all, as a whole

toàn

19

billion

tỷ

20

value

giá trị

21

consumer goods

hàng tiêu dùng

22

frequently

thường xuyên

23

mail order

đơn thư đặt hàng

24

Information

thông tin

25

service

dịch vụ

26

invest(ment)

đầu tư

27

interesting, engaging (toward)

hấp dấn (đối với)

28

special

đặc biệt

29

entertainment

giải trí

30

product

sản phẩm

31

connection, concern, to have a connection with

liên quan

32

forum

diến đần

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):