Truyền thanh và truyền hình Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Truyền thanh và truyền hình > Flashcards

Flashcards in Truyền thanh và truyền hình Deck (12):
1

sports club

câu lạc bộ thể thao

2

to show

chiếu

3

program

chương trình

4

radio

đài \ ra đi ô

5

radio station

đài phát thanh

6

television station

đài truyền hình

7

TV channel

kênh

8

radio / TV announcer

phát thanh viên

9

report

phóng sự

10

international

quốc tế

11

world

thế giới

12

news

tin (tức)

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):