Nhớ Trung thu Hà Nội Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Nhớ Trung thu Hà Nội > Flashcards

Flashcards in Nhớ Trung thu Hà Nội Deck (45):
1

to eliminate

đào thải

2

nature

thiên nhiên

3

to enjoy

thưởng thức

4

to be grateful

biết ơn

5

next page

trang kế

6

customs

mỹ tục

7

otherwise

trái lại

8

everywhere

khắp nơi

9

lamp, light

đèn

10

low

thắp

11

Lantern Festival

hội hoa đăng

12

shooting star

sao sa / sao băng

13

moon

trăng

14

all types

đủ loại

15

butterfly

bướm

16

army

quân

17

dumbbell

quả tạ

18

brilliant, garish

rực rỡ

19

around

khắp

20

alleys

ngõ xóm

21

clumps

từng đám

22

to invite

rủ

23

Dragon dance

múa rồng

24

Unicorn / lion dance

múa lân

25

lantern

đèn lồng

26

lion

sư tử

27

beginning, dawn

mới đầu

28

sight, scenery, landscape

cảnh

29

to contemplate

ngắm

30

full moon

trăng rằm

31

mid-autumn

giữa tiết thu

32

season

tiết

33

gradually, little by little

dần dần

34

child

nhi đồng

35

mooncake

bánh trung thu

36

ancestor

tổ tiên

37

to offer

biếu

38

heart, soul, mind

lòng

39

to express

tỏ

40

to express one's gratitude

tỏ lòng biết ơn

41

each other

lẫn nhau

42

to take care

săn sóc

43

broad masses of the people, popular, folk

dân gian

44

princess

công chúa

45

crown

vương miện

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):