Diễn đàn: Như thế nào là đô thị sống tốt? Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Diễn đàn: Như thế nào là đô thị sống tốt? > Flashcards

Flashcards in Diễn đàn: Như thế nào là đô thị sống tốt? Deck (45):
1

cause, reason, source

nguyên nhân

2

to cause, beget, raise, inspire

gây ra

3

environment

môi trường

4

canal

kênh

5

city

đô thị, thành phố

6

to judge and penalize

xử phạt

7

public

công cộng

8

enterprise

xí nghiệp; doanh nghiệp

9

consequence

hậu quả

10

forum

diễn đàn

11

terrible, horrible

kinh khủng

12

trash

rác

13

solid, condensed

đặc

14

stuffiness

nghẹt

15

to smell

bốc mùi

16

stinky

hôi thối

17

therefore

do vậy

18

first, primary, above all

trước hết

19

random, chance

ngẫu nhiên

20

wealthy

giàu

21

comfortable, good-natured

dễ chịu

22

to propose (an idea)

đề xuất

23

motive, motor; to move

vận động

24

to throw

vứt

25

regulations

quy định

26

to take the initiative

chủ động

27

to install

đặt

28

expense

kinh phí

29

to mobilize

huy động

30

to contribute

đóng góp

31

parallel, collateral

song song

32

force

lực lượng

33

vehicle

phương tiện

34

seriously

nghiêm

35

deliberately

cố tình

36

sanitary, hygenic

vệ sinh

37

strongly, forcible

mạnh dạn

38

damages; to ravage

thiệt hại

39

to solve

giải quyết

40

cost

chi phí

41

compared to

so với

42

mention

nhắc đến

43

proverb

tục ngữ

44

to suggest

đề nghị

45

government

chính phủ

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):