Ôi giời ơi (reading) Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Ôi giời ơi (reading) > Flashcards

Flashcards in Ôi giời ơi (reading) Deck (23):
1

to show off

phô trương

2

surprising

bất ngờ

3

private

riêng tư

4

peaceful

yên ổn

5

reasonable

hợp lý

6

boring

nhàm

7

skillful / skillfully

khéo léo

8

unusual, extraordinary

mới lạ

9

to express

thể hiện

10

attention

chủ ý

11

humorous

hài hước

12

trademark

thương hiệu

13

to remind

nhắc đến

14

taste, liking

sở thích

15

professional

chuyên nghiệp

16

diner (person)

thực khách

17

appetite, taste

khẩu vị

18

to suit or fit

phù hợp

19

to enjoy

thưởng thức

20

fresh

tươi mát

21

to establish

thành lập

22

to attract

thu hút

23

to find

tìm thấy

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):