Cửa hiệu Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Cửa hiệu > Flashcards

Flashcards in Cửa hiệu Deck (21):
1

Store

cửa hiệu

cửa hàng

2

Department store

cửa hàng bách hoá

3

Fast-selling merchandise

hàng bán chạy

4

Slow-moving merchandise

hàng bán ế

5

merchandise

hàng hoá

6

furniture store

hiệu bàn ghế

7

barbershop

hiệu cắt tóc

8

watch shop

hiệu đồng hồ

9

laundry shop

hiệu giặt là

10

shoe store

hiệu giày

11

ice cream parlor

hiệu kem

12

optical store

hiệu kính

13

tailor, dressmaker's

hiệu may

14

bazaar

hiệu tạp hoá

15

herbal medicine store

hiệu thuốc bắc

16

pharmacy

hiệu thuốc (tây)

17

beauty salon

hiệu uốn tóc

18

jewelry store

hiệu vàng

19

shopping

mua sắm

mua bán

20

to do thriving business

mua may bán đắt

21

selling like hot cakes

đắt như tôm tươi

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):