PG - nghề hot của nữ sinh viên Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > PG - nghề hot của nữ sinh viên > Flashcards

Flashcards in PG - nghề hot của nữ sinh viên Deck (40):
1

option

sự lựa

2

considered (to be)

được coi

3

income

thu nhập

4

majority

đa số

5

proactive, dynamic

năng động

6

youth

giởi trẻ

7

to earn (i.e. money)

kiếm được

8

youthful

trẻ trung

9

beautiful

xinh đẹp

10

to have qualities concurrently

kiêm nhiệm

11

product

sản phẩm

12

promotion

khuyến mại

13

to sell

bán hàng

14

even (indicating something noteworthy)

thậm chí

15

the face of

bộ mặt của

16

work days

ngày công

17

electronic

điện tử

18

to choose, selective

tuyển chọn

19

strict

khắt khe

20

element

yếu tố

21

form (the form of something)

hình thức

22

to appear (make an appearance)

xuất hiện

23

party

bữa tiệc

24

to develop

phát triển

25

almost, practically

hầu hết

26

item

mặt hàng

27

to double as

kiêm luôn

28

version

phiên bản

29

game

trò chơi

30

not only that

không chỉ vậy

31

level

mức độ

32

opening ceremony

lễ khai trượng

33

good-looking

ưa nhìn

34

to choose

lựa chọn

35

the right place

ngay chỗ

36

ability

khả năng

37

communication

giao tiếp

38

to introduce

giới thiệu

39

fixed

có định

40

to attract

thu hút

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):