Tây về làng rối nước Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Tây về làng rối nước > Flashcards

Flashcards in Tây về làng rối nước Deck (67)
Loading flashcards...
1

guild

phường

2

set off, let's go

lên đường

3

tour

lưu diễn

4

district

thuộc huyện

5

career

đuổi nghề

6

lost

thất truyền

7

sometimes

có lúc

8

to think that

tưởng như

9

until 1984

đến năm 1984

10

eldest, leader, chief, head

trưởng

11

jointly

cùng

12

enthusiasm

tâm huyết

13

craftsman

nghệ nhân

14

diving and swimming

lặn lội

15

help (noun)

sự giúp đỡ

16

mind, mental

tinh thần

17

material

chất

18

physically and mentally

vật chất lẫn tinh thần

19

now

giờ đây

20

communal house

đình

21

aquatic

thuỷ

22

become

trở thành

23

performance, to render

biểu diễn

24

traditional

truyền thống

25

traditional villages

làng nghề truyền thống

26

to raise, wake up, get up

dậy

27

revive

vực dậy

28

workshop

xưởng

29

makeup

trang điểm

30

actor

diễn viên

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):