Ăn cơm hiệu Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Ăn cơm hiệu > Flashcards

Flashcards in Ăn cơm hiệu Deck (13):
1

eating out

ăn cơm hiệu

2

a meal

bữa ăn

3

banquet

bữa tiệc

4

inexpensive ready-cooked meals

cơm bình dân

5

food served by the plate

cơm đĩa

6

food to go

cơm hộp

7

to treat

đãi

8

appetizers for "nhậu"

món nhậu

9

to eat appetizers and drink alcohol

nhậu

10

to be ordinary, common

thông thường

11

we (informal, excluding the listener)

tụi này

12

it depends

tùy

13

"It's up to you"

tùy ____ (e.g. tùy cậu)

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):