Tục kiêng quét nhà Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Tục kiêng quét nhà > Flashcards

Flashcards in Tục kiêng quét nhà Deck (27):
1

practice, custom

tục

2

to abstain from

kiêng

3

business

kinh doanh

4

sweeping (the house)

quét nhà

5

dump the trash

đổ rác

6

lost (object)

mất đi

7

money

tiền bạc

8

folk tale

truyện cổ tích

9

traditional

cổ truyền

10

genie

vị thần

11

to grant, bestow

ban cho

12

servant

người hầu

13

to get rich

phát tài

14

trading

buồn bán

15

to become

trở nên

16

wealthy

giàu có

17

to break by lack of attention

đánh vỡ

18

precious

quý

19

cup

tách

20

angry

nổi giận

21

to expel, excommunicate

đánh đuổi

22

frighten

hoảng sợ

23

to creep into

chui vào

24

pile, heap

đống

25

to disappear

biến mất

26

since, thence

từ đó

27

poor

nghèo khó

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):