Bộ phận thân thể Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Bộ phận thân thể > Flashcards

Flashcards in Bộ phận thân thể Deck (31):
1

foot

bàn chân

2

hand

bàn tay

3

belly

bụng

4

arm

cánh tay

5

leg

chân

6

neck

cổ

7

knee

đầu gối

8

thigh

đùi

9

back

lưng

10

body

mình

11

toe

ngón chân

12

finger

ngón tay

13

chest

ngực

14

shoulder

vai

15

wrist

cổ tay

16

stomach

da dày

17

liver

gan (clas: lá)

18

tongue

lưỡi

19

elbow

khuỷu tay

20

lung

phổi (lá)

21

navel

rốn

22

kidney

thận (clas: quả)

23

heart

tim (quả)

24

bone

xương

25

to breathe

thở

26

to run

chạy

27

to hug

ôm

28

to lie down

nằm

29

to kneel

quỳ

30

to punch

đấm

31

to smell

ngửi

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):