Quan tài đa nâng Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Quan tài đa nâng > Flashcards

Flashcards in Quan tài đa nâng Deck (27):
1

frugal

tiết kiệm

2

practical

thực tế

3

notion, imagination, idea

quan niệm

4

death

cái chết

5

yourself

chính bạn

6

to arrange

sắp đặt

7

among

trong số

8

carpenter

thợ mộc

9

to assure

bảo đảm

10

product

sản phẩm

11

cabinet

tủ đựng

12

design (noun)

thiết kể

13

so

do

14

owner

chủ nhân

15

ability

khả năng

16

grave, tomb

mồ

17

coffin

quan tài

18

shut

đóng

19

to design; initiative, idea

sáng kiến

20

to turn into, change into

biến

21

convenient

tiện lợi

22

to receive

đón nhận

23

way

cách

24

plan, scheme

kế hoạch

25

bookshelf

kế sạch

26

human life, human existence

đời người

27

Faculty

Xướng

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):