Handout 1 Greetings Flashcards Preview

Haitian Creole > Handout 1 Greetings > Flashcards

Flashcards in Handout 1 Greetings Deck (22):
1

Good morning madam

Bonjou madanm

2

Good morning sir or mister

Bonjou mesye

3

Good afternoon

Bònn aprè midi

4

Good evening

Bonswa

5

Good night

Bònn nuit

6

Hello

Alo

7

Thank you

Mèsi

8

You're welcome

Padkwa

9

Pardon me

Eskize mwen

10

What is your name?

Kijan ou rele?

11

My name is

Mwen rele

12

How are you?

Kijan ou ye?

13

I am well, thank you

Mwen byen, mèsi

14

And you?

E ou menm?

15

Me too

Mwen menm tou

16

What type of work do you do?

Ki kalite travay ou fè?

17

I am happy to meet you

Mwen kontan fè konesans ak ou

18

I am happy to see you

Mwen kontan wè ou

19

Take care

Pòte-w byen

20

I'm leaving. See you later.

M'ale. N'a wè pita

21

Goodbye or farewell

Orevwa

22

God bless you

Bondye beni ou

Decks in Haitian Creole Class (91):