Lesson 5 Phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Lesson 5 Phrases > Flashcards

Flashcards in Lesson 5 Phrases Deck (9):
1

My car is in shape

Machin mwen anfòm

2

The phone card is for me

Kat telefòn nan pou mwen

3

It is not your card

Li pa kat pa w'

4

She puts her box on the table

Li mete bwat (pa) li a sou tab la

5

I want to buy a lot from your store

Mwen vle achte anpil nan magazen (pa) w'

6

I never buy from his store

Mwen pa janm acte nan magazen (pa) l'

7

She always goes to church in my car

Li toujou ale legliz nan machin mwen

8

They must finish it with their hands

Fòk yo fini li avèk men yo

9

You must look to see and understand

Fòk gade pou w' wè e konprann

Decks in Haitian Creole Class (91):