Tutor Lesson 20 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 20 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 20 Deck (25):
0

Steve, mwen panse nou ap travay nan buro nan pito

Steve, I think we will work in my office instead

1

Ann travay pito

Let's work instead

2

Let's rest instead

Ann repoze instead

3

Li lè pou nou repoze

It is time to rest

4

Pran brek

Take break

5

Ki lè brek la?

When is the break?

6

Li tap yon pwoblèm, si nou te travay lòd bò a

It would be a problem if we worked over there

7

Mwen retounen

I am back

8

Voye

To come (sexual connotation)
To send

9

Mwen t`ap vini

I was coming

10

Voye yon live pou mwen

Send me a book

11

Voye rad pou mwen

Send me clothes

12

Nan youn nan mesaj ou yo,

In one of your messages,

13

youn nan moun ki abite/viv la

a person living here

14

Ou te voye pou mwen kat ou senk mesaj

??

15

Èskem ka efase?

Can I erase?

16

Mwen te fè li tou

I did it as well

17

M te fèl tou

I did it as well

18

Silvouplè, pa vini anseye jodi ya

Please, don't come to teach today

19

Nou gen yon ijans sitivasyon

We have an emergency situation

20

Nou pral pare Mèkredi

We will be ready on Wednesday

21

Nàp prè Mèkredi

We will be ready on Wednesday

22

Ca Va

I'm fine

23

Mwen regrèt anpil

I'm so sorry

24

Màp ranbouse ou (ranbousew) kòb machin lan

I will reimburse you for the tap tap

Decks in Haitian Creole Class (91):