Tutor Lesson 4 Phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 4 Phrases > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 4 Phrases Deck (44):
0

Kòman Suzan ye?

How is Suzan?

1

Limen vantilatè a

Turn on the fan

2

Etèn vantilatè a

Turn off the fan

3

Pòt la fèt avèk vit

The door is made of glass

4

Ak kisa ban an fèt?

What is the bench made of?

5

Bondye beni ou

God bless you

6

Pa fè jalouzi

Don't be jealous

7

Sa vle di ...

That means ...

8

Mwen ba ou poul la.

I gave you a hint.

9

Pa ba li poul.

Don't give him a hint.

10

Vantilatè a ouvè

The fan is on.

11

Mouche nen

Blow nose

12

Ou toujou mouche nen ou lè ou grip?

Do you always blow your nose when you have a cold?

13

Ki dènye fwa ou te mouche nen ou?

When was the last time you blew your nose?

14

Mwen pa sonje

I don't remember

15

Mwen bliye

I forgot

16

Ou genyen bon memwa?

Do you have a good memory?

17

Pi fò fi renmen vyann

Most girls like meat.

18

Mwen pa twò renmen vyann.

I do not like too much meat.

19

Ou renmen bay verite?

Do you like to tell the truth?

20

Ou renmen bay manti?

Do you like to tell lies?

21

Bay manti

To lie

22

Ki sa te byè pou grip la?

What do you drink for the cold?

23

Ou pa pran medikaman?

Are you taking medicine?

24

Mwen espere

I hope

25

Li pì jen

She is younger

26

Li gran moun

He is grown up

27

Mwen renmen lem timoun / jèn

I like when I am young

28

Èske ou konn tande mizik sa?

Do you like that song/music?

29

Ou vle rete jen pou tout tan?

Do you want to stay forever young?

30

Mwen pral mennen yon dam nan èpòt la

I am taking a lady to the airport.

31

Anpil pwoblem

Too much trouble

32

Twòp pwoblem

Too much trouble

33

Mwen pral poze li menm kesyon an

I am going to ask her the same question

34

Mwen vle konstwi yon fanmi

I want to build/raise a family

35

Mo yo pa vini

The words don't come

36

Ide yo pa vini

The ideas don't come

37

Ki laj ou?

How old are you?

38

Mwen genyen Kenzàn

I am fifteen years old

39

Mwen genyen Karann Kat

I am forty-four.

40

Mwen genyen karann senk

I am forty-five

41

Mwen genyen karann sis

I am forty-six

42

Nan zòn lan

In this area

43

Lè a rive

It's time / Time's up

Decks in Haitian Creole Class (91):