Tutor Lesson 2 Vocabulary Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 2 Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 2 Vocabulary Deck (43):
0

Trè semp

Very simple

1

Pwen entèwogasyon

Question mark

2

Revizyon

Review

3

Vèb

Verb

4

Non

Noun

5

Pwonon

Pronoun

6

Si jè

Subject

7

Dousman

Slowly

8

Lantman

Slowly

9

Rapid

Fast

10

Vit

Fast or Window

11

Ameriken

American

12

Ayisyen

Haitian

13

Plis

More

14

Myens

Less

15

Tan

Time

16

Son

Sound

17

Enèji

Energy

18

Chèz

Chair

19

Repete

Repeat

20

Aprè

After

21

Mwen

Me

22

Parantez

Parenthesis

23

Diksyonè

Dictionary

24

Plim

Pen

25

Kreyon

Pencil

26

Kaye

Workbook, Notebook

27

Chak

Each

28

Etazini

United States

29

Kanada

Canada

30

Konvèsasyon

Conversation

31

Kòman

How

32

Konte

To Count

33

Aprann

To learn

34

Anseye

To teach

35

Bay

To give

36

Pwononse

To pronounce

37

Poko

Not yet

38

Eple

To spell

39

Kesyon

Question

40

Reponn

To answer or to respond

41

Repons

Answer

42

Kilè

When

Decks in Haitian Creole Class (91):