Tutor Lesson 44 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 44 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 44 Deck (28):
0

Ou ap navige

You are searching

1

Ou sou entènèt

You are on the internet

2

Kat

Card, Map

3

Si yon moun mande ou yon apèl, _____________

If a person asks you a call, ______

4

Fè apèl

Make a call

5

Ban mwen fè yon apel

Let me make a call

6

Si yon moun mande ou pou li itilize telefòn ou, ____________

If a person asks you for him to use your phone, ______

7

Banm yon kòl

Give me a call

8

Ou pa janm (janmen) banm yon apèl

You never give me a call

9

Banm itilize telefòn ou a pou mwen fè yon apèl

Let me use your telephone so that I can make a call

10

Mwen pa gen kat

I don't have credit

11

Banm yon minit sou telefòn ou an

Let me use your phone for a minit

12

Yo bay kouran/blakawout

The give power/blackout

13

Yo pran kouran

They take power

14

Kamyonèt

Tap Tap

15

Pran kamyonèt

Take the tap tap

16

Monte kamyonèt

Ride the tap tap

17

Desann kamyonèt

Get out of the tap tap

18

Bis

Bus

19

Montre Allan kòman pou li fè li

Show Allan how to do it

20

Yon bagay te rive mwen

Something happened to me

21

Te genyen yon bagay ki te rivem

There was something that happened to me

22

Mwen sote

I'm shocked

23

Fè yon moun sote

Surprise a person (with noise)

24

Ou fè mwen sote!

You startled me

25

Mwen te sezi

I was surprised (has to do with bad news or shocking information)

26

Pa fè mwen sezi

Don't make me surprised

27

Se konsa lang ye

Languages are like that

Decks in Haitian Creole Class (91):