Tutor Lesson 31 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 31 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 31 Deck (18):
0

Baskil ou kamyon baskil

Dumptruck

1

Machin fatra ou kamyon fatra

Garbage truck

2

Men machin fatra a

There's the garbage truck

3

Ale pran fatra yo

Go take the trash

4

Kondwi kondi

To drive

5

Sèvant

Servant/maid

6

Dam ki ap ede nou lakay la

The woman who is helping us at home

7

Bòn

Maid (negative term)

8

Sèvant nou an vini a nevè

Our maid comes at 9:00

9

Sèvant nou an dwe vini a nevè, mè litevini a dizè

Our maid is suppose to come at 9:00, but she came at 10:00

10

Èske li cho?

Is it hot?

11

Èske li fè cho?

Is making it hot?

12

Ou fèm cho

You make me hot

13

Ou mèt ale

You may go

14

It is hot here

Li fè cho

15

Irnelle, silvouple, fè tout sa ki posib pou w fini a midi

Irnelle, please, do whatever is possible to finish at noon

16

Mwen konnen ou ka fè travay sa nan twazèd tan

I know you can do this work in three hours

17

Vini a lè pou w ka fini swa avan midi ou a midi, men pa aprè douzè a

Come on time so that you can finish either before noon or at noon, but not after 12

Decks in Haitian Creole Class (91):