Tutor Lesson 7 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 7 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 7 Deck (64):
0

Ploge

Plug

1

Dodin

Rocking chair

2

Touse (v)

To cough

3

Tous (N)

Cough

4

Gen tous

Have a cough

5

Èske Suzan toujou ap touse?

Is Suzan still coughing?

6

Èske Suzan toujou gen tous la?

Does Suzan still have the cough?

7

Si li ap touse, donk li gen tous

If she is still coughing, then she has a cough

8

Sa ki anlè a

What is on the top

9

Sa ki anba a

What is at the bottom

10

Mwen pral eksplike ou sa ki anlè a

I am going to explain to you what is on the top

11

Mwen pral eksplike ou sa ki anba a

I am going to explain to you what is at the bottom

12

Èske ou fini?

Are you finish?

13

Swa moto a ou machin nan

Either the motorcycle or the car

14

Men pa tou lè de

but not both of them

15

Èske ou gen tous?

Do you have cough?

16

Èske ou pa janm gen tous?

Do you ever have a cough?

17

Lè ou gen tous, kòman ou santi ou?

When you have a cough, how do you feel?

18

Ou menm anvan ou swa li menm anvan?

Do you go first or does she go first?

19

Mwen santim pa byen

I don't feel well

20

Kontrakte

Contraction

21

Lè ou gen tous, ________

When you have a cough, ________

22

Ki sa sa ye?

What is that?

23

Moun ki pale Fransè konn di sa a

People who speak French say that

24

Sa se yon liv

That is a book

25

Kousen

Cushion

26

Balanse

Rocking back and forth

27

Èske ou/nou renmen chita sou dodin?

Do you like to sit in rocking chairs?

28

Pa fwa

Sometimes

29

Lè ou chita sou dodin, kòman ou santì ou?

When you sit in rocking chairs, how do you feel?

30

Kontinye

Continue

31

Chwa (N)

Choice

32

Chwazi (V)

To choose

33

Sanble mwen fè ou ekri anpil?

Looks like I have you write a lot?

34

Sanble ou fatige

Looks like you are tired

35

Ou sanble ak manman ou

You look like your mother

36

Ou sanble ak Jezi ou

You look like Jesus

37

Ou pa sanble avè mwen

You don't look like me

38

Ou sanble avè mwen

You look like me

39

Pitit ou yo

Your children

40

Pitit ou a

Your child

41

Èske ou sanble ak sà/frè ou a?

Do you look like your sister/brother?

42

Nenpòt

Either

43

Mwen prale achte/chache yon moto

I am going to buy/look at a motorcycle

44

Èske ou konn monte moto?

Do you know how to ride a motorcycle?

45

Wi/ Wi mwen konn monte

Yes I know how to ride a motorcycle

46

Bekann

Bicycle

47

Bisiklet

Bicycle

48

Moto ou Moto siklet

Motorcycle

49

Menm bagay

Same thing

50

Sa pa gen san

It's nonsense. It doesn't make sense.

51

Yè mwen te wè yon konchon ki app vol

Yesterday I saw a pig that was flying

52

Yon konchon pa ka vol

Pigs don't fly

53

È ti poul fè dan

When pigs fly

54

Kilè ou ap soti avem?

When will you go out with me?

55

Japon

Depends

56

Ploge li

The plug

57

Ploge

To plug

58

Tèt plog

The top of the plug

59

Plòg

Cord

60

Pran nan kouran

Get a shock

61

Pa manyen plog la ou ka pran nan kouran

Don't touch the cord, you might get a shock

62

Èske ou/nou konprann tout bagay?

Do I understand everything?

63

Èske ou pa janm pran nan kouran?

Do you ever get a shock?

Decks in Haitian Creole Class (91):