Tutor Lesson 22 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 22 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 22 Deck (24):
0

Ou ap (wap) swe

You are sweating

1

Memwa

Memory

2

Sonje

Remember

3

Ou gen bon memwa

You have good memory

4

Èske ou dakò ak li?

Do you agree with her?

5

Èske ou dakò ak sa li (sal) di a?

Do you agree with what she said?

6

I'm going to ask a bigger question

Mwen pral poze yon pi gwo kesyon

7

Ou te preske di li (dil)

You were close to it (almost)

8

Nou gen anpil

We have lots

9

Memwa ou fidèl

Your memory is good

10

Mwen pa gen bon memwa

I don't have good memory

11

Memwa mwen pa fidèl

I don't have good memory

12

Mwen pa sonje fasil

I don't remember easily

13

Li pa fidèl ak mwen

She is not faithful with me

14

Li se yon gason fidèl

He is a faithful man

15

Èske li se yon gason fidèl?

Is he a faithful man?

16

Li se yon nonm fidèl

He is a faithful man

17

Li se nonm mwen

He is a faithful man

18

Mari

Husband

19

Madanm

Wife

20

De mwa zèl

Young lady

21

Famn sa a ap bay ànpil pwoblèm

That woman is giving a lot of problems

22

Mesye yo kòman nou ye la?

How are you doing men?

23

Zuzu

Focusing too much on the rules

Decks in Haitian Creole Class (91):