Tutor Lesson 50 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 50 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 50 Deck (32):
0

Bous

Wallet

1

Valiz

Briefcase/bag/purse

2

Kote valiz ou?

Where is your bag?

3

Mwen te ap pote yon bokit ròch

I was carrying a bucket of rocks

4

Mwen te ap pote (anpil) bokit ròch

I was carrying buckets of rocks

5

Bat fè

Lift weights

6

Bibit

Muscles

7

Ou pa gen gwo bibit (ponyèt)

You don't have big muscles

8

Li gwo nèg

He is a big man or a brave man (if doing something courageous)

9

Li gen gwo ponyèt

He has big muscles or ego

10

Èske ou panse ou gwo nèg?

Do you think you are big man? (as in talking before fighting)

11

Bay kout pwen

Give a punch

12

Poukisa ou bal (bay li) kout pwen an?

Why did you hit him?

13

Bay gagann

To push (as in fighting)

14

Petèt paske li gen yon pwoblèm avè ou

Maybe he has a problem with you

15

Petèt paske li pi gwo nèg pase ou

Maybe he is a bigger man than you

16

Lè mwen te pipiti

When I was younger

17

Ou pa konnen kisa lavni rezève/sere/gen pou ou

You don't know what the future holds for you

18

I am trying to find a motive

Mwen ap eseye jwenn yon motif

19

Why do I do what I do?

Poukisa mwen fè sa mwen fè yo?

20

Poukisa mwen fè map (mwen ap) fè yo la?

Why do I doing what I am doing?

21

Swaf

Thirsty

22

Nou (te) achte li depi si mwa/jou

We bought it six months/days ago

23

Nou te achte li depi apeprè si mwa

We bought it about six months ago

24

Kòman nou jere yo?

How do you manage them?

25

Yo se granmoun

They are grownups

26

Yo konnen kisa ki dwat

They know what is right

27

Kafetyè

Coffee Pot

28

Yo ka fè sa

They can do that/They might do that

29

Nou di yo kisa pou yo fè e kisa pou yo pa fè

We tell them what to do and what they cannot do

30

Lapli a ap tonbe

The rain is falling

31

Li ap fè lapli

It is raining

Decks in Haitian Creole Class (91):