Tutor Lesson 48 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 48 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 48 Deck (42):
0

Koup ou a Fre!

Your hairdo is nice!

1

Vwayaj

Trip

2

Kòman vwayaj la te ye?

How was the trip?

3

Nou te di mwen lendi pase (dènye) nou tap fè yon vwayaj

You told me that you were taking a trip

4

Fè vwayaj

Take trip

5

Nou te di mwen lendi pase (denye) nou tap vwayaje

You told me you were traveling

6

Èske ou konn vwayaje _____?

How often do you travel _____?

7

Pitza chikago yo

Chicago pizza

8

Pitza Nou Yòk

New York Pizza

9

Ak/A ki moun ou te ap pale a?

Who were you talking with?

10

Mwen te ap pale a/ak _____?

I was talking with _____?

11

Ak/a ki ès ou te ap di sa a?

Who were you telling that to?

12

Mwen te ap di sa a a/ak _____

I was saying that to _____

13

Kòman ou rele yon moun ki bay?

How to call a person who gives?

14

Li jenere

He is generous

15

Li se yon moun ki renmen bay

He is a person who likes to give

16

Ou ka efasè nèt

You can erase all of it

17

Kisa ou te fè lè ou te Jacmel la?

What did you do when you were in Jacmel?

18

Kisa ou te fè pandan ou te Jacmel la?

What did you do while in Jacmel?

19

Ou arete

You are under arrest

20

Ou an netadarestasyon

You are under arrest

21

Èske ou te konnen?

Did you know?

22

Èske ou te konnen yo te arete Allan?

Did you know that they arrested Allan?

23

Mwen te derespekte yo

I disrespected them

24

An Septanm

In September

25

Manke dega

To Curse

26

Joure

Curse

27

Kanpe

Stop

28

Yo te ale/al avè nou nan ti pòs (pòs la)

They went with us to the police station

29

Nou te pase inè edmi nan pòs la

We spent 1 1/2 hours in the police station

30

lè ou fè konsa, ou vle di "kanpe"

When you do like that, you want to say "stop"

31

li pral nan prizon pou twa mwa

He will go to prison for three months

32

Peye

Pay

33

Nou pa te konnen lè ou fè konsa, sa vle di ou dwe kanpe

We did not know that when you do like this, that you want to say "stop"

34

Yo te di nou, nou pat pale avè yo ak respè

They told us, we did not speak to them with respect

35

Nou pat respekte yo

You (pl) do not respect them

36

Èske nou te pè?

Were you afraid?

37

Nou te konnen zanmi nou yo te ap vini

We knew our friend were coming

38

Zanmi nou yo te ede nou

Our friend helped us

39

Rete la. Nou ap vin ede nou

Stay there. We are coming to help you.

40

Chèf Polis la pat kontan ak lòt polis yo

The Police Chief was not happy with the Police Officer

41

Zanmi nou yo te di nou, yo pa peye Polis anpil kòb

Our friend told us, they do not pay Police very much money

Decks in Haitian Creole Class (91):