Tutor Lesson 30 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 30 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 30 Deck (44):
0

Banm eseye nwa a

Let me try the black

1

Koman vwayaj la te ye?

How was your trip?

2

Li te anfòm

It was okay

3

Tout bagay te anfòm

Everything is okay

4

Vwayen nou an ap chante

Our neighbor is singing

5

What is your favorite color?

Ki koulè favori ou?

6

Èske ou toujou baye lè ou fatige?

Do you always yawn when you are tired?

7

Ki koulè ou prefere?

What color do you prefer?

8

Mwen prefered rouj

I prefer red

9

A pade ble

Apart from blue

10

Èske ou vle konn poukisa?

Do you want to know why?

11

Mov

Purple

12

Blan

White

13

Green

14

Oranj

Orange

15

Rouj

Red

16

Brown

Mawon

17

Jonn

Yellow

18

Nwa

Black

19

A pade koulè ble, pa gen lòt koulè ou renmen ankò?

Apart from blue, are there not any other colors you like also?

20

Mwen vle rete Jenn tout tan

I want to stay young forever

21

Tuck your shirt in

Mete chemiz ou anndan pantalon ou

22

Deyò

Outside

23

Anndan

Inside

24

Antre

Enter

25

Monte pantalon ou

Pull your pants up

26

Kounye a (kounya)

Now

27

Kounye a bagay yo diferon

Now a days, things are different

28

Skirt

Jip

29

Estène

Sneeze

30

Granmoun

Grown up

31

Timoun

Children

32

Mwen gran ase pou mwen konnen sa pou mwen fè

I am old enough to know what to do

33

Suffisamment (Sifizaman)

Sufficient

34

Tout moun nèt

Everyone

35

Tout moun alawonnbade

Everyone in general

36

Tout mond lan nèt

The whole world

37

Tout mond lan alawonnbadè

The entire world

38

Èske li ase?

Is it sufficient?

39

Èske li sifizan?

Is it sufficient?

40

Mwen pa gen ase tan

I don't have enough time

41

Mandem, madiw

I don't know

42

Se tout sa nou te gen pou nou (poun) wè jodi a

That is all we have for you to see today

43

Se tou

That's all

Decks in Haitian Creole Class (91):