Lesson 11 Asking Questions Flashcards Preview

Haitian Creole > Lesson 11 Asking Questions > Flashcards

Flashcards in Lesson 11 Asking Questions Deck (23):
0

Ki moun

Who?/Whom?

1

Kisa?

What?

2

Kilès?

Which?

3

Kilè?

When?

4

Ki kote?

Where?

5

Poukisa?

Why or How come?

6

Kijan? Kouman?

How?

7

Who is finished

Ki moun ki fini?

8

Who will be there?

Ki moun ki pral la?

9

Which is mine?

Kilès ki pa m'?

10

Where is Jak?

Ki kote Jak ye?

11

How did he go?

Kijan li te ale?

12

Where was Mari?

Ki kote Mari te ye?

13

Do they know?

Èske yo konnen?

14

Was she there?

Èske l' te la?

15

At what time?

a kilè?

16

What time is it?

Kilè li yè?

17

Did...?

Èske...te...?

18

Does...?

Èske...ap....?

19

Will.....?

Èske....pral or "va"....?

20

Could/Can/Would...?

Èske...

21

Which?

Kilès?

22

Is...?

Èske?

Decks in Haitian Creole Class (91):