Tutor Lesson 6 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 6 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 6 Deck (65):
0

Èske ou santiw mye?

Do you feel better?

1

Patwò mal

Not too bad / So-so

2

Li malad tou

He/She is sick too

3

Li te malad tou

He/She was sick too

4

Prezan

Present tense

5

Pase

Past tense

6

Mwen ap reponn kesyon ou an aprè

I will answer your question after

7

Li te poze mwen yon kesyon

She asked me a question

8

Fi ti

Future

9

Tande pito

Listen instead

10

Kalme ou

Calm down / Take it easy / Quiet down

11

Pa fè twò gwo efò

Don't make too big effort

12

Ou pa ka pale twòp

You cannot speak too much

13

Mwen te malad

I was sick

14

Mwen malad

I am sick

15

Mwen pral malad

I will be sick

16

Tan prezan

Present tense

17

Tan pase

Past tense

18

Tan fi ti

Future tense

19

Li dil menm jan avèm

She said it like I did

20

Èske li te fè lapli yè swa?

Did it rain last night?

21

Èske nou renmen lè li fè cho?

Do you like it when it is hot?

22

Tankou jan li ye jodi a

Like it is today

23

Tankou ou menm

Like you

24

Kay la kalm jodi a

The house is calm today

25

Ki sa ki gen yen?

What's happening?

26

Nou pa gen vizitè jodi a

We do not have any visitors today

27

Pa gen vizitè jodi a

We don't have any visitors today

28

Pantalon

Pants

29

Chòt

Short or shorts (clothing)

30

Bout pantalon

Short pants

31

Bout jip

short skirt

32

Long

Long

33

Kout

Short

34

Ki sa ou renmen mete, pantalon long ou kout?

What do you like to wear, long or short pants?

35

E ou menm?

And you?

36

Yo estranj

They're strange

37

Biza

Strange

38

Se yon ekzanp

It is an example

39

Keysan sa a pa pou ou

The question is for you

40

Se pou medam yo

It is for the ladies

41

Ou menm anvan

You first

42

Dè fwa

Sometimes

43

Pa fwa

Sometimes

44

Ale legliz

Go to church

45

Koulè

Color

46

Mwen degajem

I get by

47

De gaje

Getting by

48

Di yon bagay pou nou an Fransè

Say something for us in French

49

Ou kapab/ka di nenpòt bagay

You can say anything

50

Ki ès ladan yo poum pran?

Which one should I take?

51

Pran nen pòt

Any of them

52

Ki bagay sa a?

What is that?

53

Mwen pa prese

I am not in a rush

54

Èske ou prese?

Are you in a rush/hurry?

55

Lè a preske rive

It is almost time

56

Ak kilè wap rive?

At what time will you arrive?

57

Sa pap rive

It's not going to happen

58

Repoze w / Repoze ou

Get some rest

59

Li pa janm fatige

She is never tired

60

Kisa ou fè lèw fatige?

What do you do when you are tired?

61

Èske ou konn fatige dè fwa?

Do you sometimes get tired?

62

Mwen dòmi

I sleep

63

Bwè

Drink

64

Li sanble ak yon fi

He looks like a girl

Decks in Haitian Creole Class (91):