Tutor Lesson 39 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 39 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 39 Deck (27):
0

Èske li te fè lapli bò isit la yèswa?

Did it rain over here last night?

1

Yo trè ouvè

They are open

2

Yo renmen di sa yo santi

They like to say what they feel

3

Yo onèt

They are honest

4

Alman yo se bon moun

The Germans are good people

5

Li se yon peyi cho

It is a hot country

6

Dlo sa a se pou ou

That water is for you

7

Banm goute li

Let me taste it

8

Li fè frèt

It is cold

9

Èske li se yon peyi ki fè frèt

Is it a country that is cold?

10

Nèj

Snow

11

Prentan

Spring

12

Ete

Summer

13

Otòn

Fall

14

Ivè/Livè

Winter

15

Mwen (te) fèt Etazini

I was born in America

16

Ki kote ou (te) fèt?

Where were you born?

17

Mwen te manje

I ate

18

Mwen te manje

I've eaten

19

Kò kraze

Very tired - broken body

20

Travay fizik

Physical work

21

Li te ap monte anwo a

He was going up

22

Èske ou pap desann anba a?

Weren't you going down?

23

Tout kat bò tablo a

All four sides of the table

24

Bò isi a

Over here

25

Bò isit la

Over here

26

Ou mèt pran li (pranl)

You may take it

Decks in Haitian Creole Class (91):