Tutor Lesson 41 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 41 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 41 Deck (27):
0

Nou ap lòd bò a pou tout tan

We are over there for all time

1

Mwen vini a/ak nimewo sikològ la pou ou

I come with number of psychologist for you

2

Ale/al nan Peyi etranje

Go to a strange country

3

Sa se yon bon santiman

That's a good feeling

4

Lòdbò

Over there

5

Ale (Al) lòdbò

Go overseas

6

Li an Frans

She's in France

7

Èske li an afrik tou?

Is it in Africa also?

8

Èske nou konnen/vizite peyi sa yo?

Do you know these countries? Have you visited these countries?

9

Èske nou ale an almay deja?

Have you been to Germany?

10

Ki lòt peyi ou konn ale?

What other countries have you visited?

11

Mwen ale (Mal) an chin deja

I have been to China

12

Mwen ale an Salvadò tou

I have also been to El Salvador

13

Ki lang yo pale an almay?

What language do they speak in Germany?

14

Yo pale Alman

They speak German

15

Espanyòl

Spanish

16

Mwen pa twò mal

I'm not too bad

17

Nan Kisa ou pi bon?

What are you better at?

18

Mwen pi bon nan chif

I am better at numbers

19

Lèt

Letters

20

Rezoud pwoblèm

Resolve problems

21

Gestion de project

French: Project Manager

22

Jesyon Pwojè

Project Manager

23

Otelri

Hotel Management

24

Be still and know that I am God

Kalme ou (Kalmew) e konnen (ke) mwen se Bondye

25

Pa Enkyete (Pa Enkyetew)

Don't worry

26

Se tou pou jodi a

That's all for today

Decks in Haitian Creole Class (91):