Lesson 7 Phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Lesson 7 Phrases > Flashcards

Flashcards in Lesson 7 Phrases Deck (10):
1

We gave the man the boxes

Nou te bay none nan bwat yo

2

The boxes were already there.

Bwat yo te deja la.

3

Tell him that I did not see him.

Di l' m' pat wè l'.

4

Who put them there yesterday?

Ki moun ki te mete yo la yè?

5

We needed only ten yesterday.

Nou te bezwen sèlman dis yè.

6

They were going to go out today but they stayed.

Yo tap soti jodi a men yo rete.

7

He saw the take my car.

Li te wè yo pran machin mwen.

8

They had almost finished the work.

Yo te prèske fini travay la.

9

She saw only two pieces.

Lit te wè sèlman de moso.

10

It was only Jan who was there before yesterday.

Se Jan sèl ki te la anvan yè.

Decks in Haitian Creole Class (91):