Tutor Lesson 33 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 33 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 33 Deck (35):
0

Zorèy Fèmal

Ear Ache

1

Tèt Fèmal

Head Ache

2

Kè Fèmal

Heartache

3

Dan Fèmal

Toothache

4

Vant Fèmal

Stomach ache

5

Vant mwen fè mwen mal

My stomach hurts

6

Vant mwen ap fè mwen mal

My stomach is hurting

7

Ban mwen ede ou

Let me help you

8

Ban mwen ba ou yon kout men

Let me give you a hand

9

Ban mwen yon kout men

Give me a hand

10

Ede mwen

Give me a hand

11

Èske ou ka ede mwen silvouple?

Can you please help me?

12

Èske ou ka ban mwen yon kout men silvouple?

Can you give me a hand please?

13

Sil te plè

If you please

14

Map eseye pouse li pou ou pa frape jenou ou

I am trying to move it so that you don't hit/bump your knee

15

Kisa ki pi bon, ak sik ou san sik?

What is better, with sugar or without sugar?

16

Èske ou te nan brek?

Were you on break?

17

Sa depan

It depends

18

Goute

Taste

19

Nou pap gen ase manje

We won't have enough food

20

De kisa sa depan?

What does it depend?

21

Sa depan de X

It depends on X

22

Nou ka petèt pa gen ase manje

We may not have enough food

23

Sa depan dejan moun yo grangou an

It depends on how hungry the people are

24

Fason

Ways

25

Mwen kraze li (krazel)

I broke it

26

Li reparel

It is fixed/repaired

27

Li ranjel

It is repaired/fixed

28

Frape

Hit, knock

29

Ki moun ki ap frape pòt la?

Who is that knocking on the door?

30

Ki ès

Who

31

Ki ès ki ap rele ou (la)?

Who is that calling you?

32

Ki moun ki te fè sa?

Who did that?

33

Ki moun ki pral fè sa?

Who will do that?

34

Mwen gen yon rendevous ak yon moun

I have an appointment with a person

Decks in Haitian Creole Class (91):