Tutor Lesson 45 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 45 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 45 Deck (25):
0

Steeve, yon momon. Mwen gen (m'gen) yon apèl empòtan pou mwen (poum) fè.

Steve, one moment. I have an important call to make.

1

Suzan ap vin talè. Li ap kontwole yon bagay la.

Suzan will come later. She is controlling a thing.

2

Li ap kontwole kòb.

She is counting (controlling) money.

3

Li ap fè yon bagay la

She is doing something

4

Tou senpleman ou di

You simply said

5

Li okipe

She is busy

6

Mesi paske ou (paskew) montre mwen kisa poum di

Thank you because you show me what to say

7

Pa rale bous ou nenpòt kote

Don't take out your wallet anywhere

8

Ou ka toujou gen bous ou ak/avèk ou

You can always have your wallet with you

9

Si ou pral achte yon bagay, kalkile kòb wap bezwen an

If you are going to buy something, calculate the money you are needing

10

Yon blan nwa

A black foreigner

11

Depi kilè ou ap viv ______?

How long have you been living in _____?

12

Ou te ka di tou ________

You could also say ___________

13

Padon paske mwen fè ou ekri anpil

Excuse me because I make you write a lot

14

Mwen ap viv etazini depi nevan

I have been living in the US for 9 years

15

Depi kile ou Etazini?

How long have you lived in the US?

16

Mwen Etazini depi ______

I have lived in the US for ________

17

Sa se yon lòt fason ou ka di sa

That is another way to say that

18

Di sa nan yon lòt fason

Say that another way

19

Bòt sa (a) sanble ak bòt sòlda

Those boots look like soldier boots

20

Degobye

Burp

21

O! Padon!

Oh Pardon me

22

Fawouche

Make fun of

23

Èske se fawouche ou ap (wap) fawouche mwen la?

Are you making fun of me?

24

Èske ou te yon sòlda?

Were you a soldier?

Decks in Haitian Creole Class (91):