Tutor Lesson 10 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 10 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 10 Deck (64):
0

Èske se sa?

Is that it?

1

Li fè yon bèl jounen

It is a beautiful day

2

Ki jan ou rele?

What is your name?

3

Èske ou vle limen vantilatè a?

Do you want the fan on?

4

Ou ka ouvri / limen vantilatè a

You can turn the fan on

5

Eseye

Try

6

Mwen pral ekri de fraz

I will write two sentences

7

Mwen eseye pale kreyòl

I try to speak Creole
I am trying to speak Creole

8

Ou ap bwè de bagay

You are drinking two things

9

Li ap bwè yon sel bagay

She is drinking only one thing

10

Sèl

Salt (n)
Only
Alone

11

Mwen retounen

I'm back

12

Kile ou ap retounen?

When are you coming back?

13

Pita

Later

14

Ou pa ka pran repons mwen an

You cannot take my answer

15

Li baye

He is yawning

16

Èske ou bliye souvan?

Do you forget often?

17

Yon bagay

One thing

18

Kisa ou bliye a?

What do you forget?

19

Li kapab x ou y

It can be x or y

20

Kisa li ye?

What is it?

21

Èske ou pa janm bliye?

Do you sometimes forget?

22

Pa souvan

Not often

23

Èske ou ka eseye li?

Can you try it?

24

Ban mwen eseye

Let me try

25

Kite mwen eseye

Let me try

26

Map kite ou

I am leaving you

27

Mwen ap kite ou

I am leaving you

28

Pouki sa ou vle kite mwen?

Why do you want to leave me?

29

Li fè sans

It makes sense

30

Li pa fè sans

It doesn't make sense

31

Swaf

Thirsty

32

Èske ou swaf?

Are you thirsty?

33

Èske ou gen yon swaf?

Do you have a thirst?

34

Mwen ap bwè dlo ak kafe

I am drinking water with coffee

35

Mwen vle kite ou paske ou pa travay

I want to leave you because you don't work

36

Mwen pa travay paske pa gen travay

I don't / am not working because there is no work

37

Dakò

Okay (as in agreement)

38

Map rele ou aswè a

I am calling you tonight

39

Èske ou renmen pale nan telefòn?

Do you like to talk on the telephone?

40

Avèk zanmi mwen

With my friends

41

Ki lang ou pale?

What language do you speak?

42

Mwen sezi

I'm surprised / amazed

43

Mwen pale anglè

I speak English

44

Mwen nan telefòn

I am on the phone

45

Banm wè

Let me see

46

Li nan chanm lan

He is in the bedroom

47

Mwen la

I am here

48

Fou

Crazy or Mad

49

Èske ou fou?

Are you crazy?

50

Yon moun fou

A crazy person

51

Yon timoun fou

A crazy child

52

Lè mwen li twòp, zanmi mwen yo di mwen ou ap fou

Lè mwen li twòp, zanmi mwen yo dim wap fou

When I read too much, my friends say I will be crazy

53

Ki ès sa?

What is that?

54

Èske ou konn di sa tou?

Do you always say that too?

55

Mwen konn fè sa tou

I do that too

56

Mwen konn ale la tou

I go there too

57

Mwen konn manje sa tou

I eat that too

58

Manje a gen sèl

The food has salt

59

Mwen sèl aswè a

I am alone tonight

60

Sèl man sa?

Only that?

61

Èske se sèl man sa ou vle?

Do you want only that?

62

Mwen santi mwen sèl

I feel alone

63

Sè tou

That's all

Decks in Haitian Creole Class (91):