Tutor Lesson 25 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 25 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 25 Deck (31):
0

Èske ou te pase yon bon weekend?

Did you have a good weekend?

1

Mwen te pase yon bon weekend

I had a good weekend

2

Gen Kras sou tab la

There are dirt particles on the table

3

Foubi

Rub

4

Grate

Sanding/scrubbing

5

Sable

Sand or sandpaper

6

Mwen pral sable mi an

I will sand the wall

7

Mwen te ap tande sa ou te ap dia a

I was just listening to what you were saying

8

Baye

Yawn

9

Èske mwen ka efese tout tablo a nèt?

Can I erase the whole board?

10

Tout guesthouse la nèt

The whole guesthouse

11

Tout vi mwen

All my life

12

Mwen vle fè sa pou tout vi mwen (nèt)

I want to do that for my entire life

13

If I were your best friend, I would want you to be around me all the time

Si mwen te bon zanmi ou, mwen te ap vle ou bò kote mwen tout tan

14

Fè zanmi

Make friends

15

Mwen renmen fè zanmi

I like to make friends

16

Mwen pral lavil

I will go downtown

17

Èske li sal?

Is it dirty?

18

Èske li gen kras?

Is it dirty?

19

Plat la gen kras manje

The plate has food particles on it

20

Tab la te gen kras manje (sou li)

The table had food particles on it

21

Lave plat yo anko. Yo gen kras manje nan yo

Wash the plates again. They have food on them

22

Kras mayonèz

Mayonnaise dirt

23

Kras sòs tomat

Ketchup dirt

24

Kras savon

Soap particles

25

Kras lwil

Oil residue

26

Kras gato

Cake residue

27

Kras lèt

Milk residue

28

Mwen sezi

I am surprised

29

Ou te sezi mwen

You surprised me

30

Ou te fè mwen sezi

You amazed me

Decks in Haitian Creole Class (91):