Tutor Lesson 32 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 32 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 32 Deck (34):
0

Mwen bezyen youn

I need one

1

Mwen bezyen yon sèl

I need only one

2

Mwen vini ak de pou si youn pata

I come with two in case on does not work

3

Fonksyone

Function

4

Ekri

Write

5

Padsi

Rain coat

6

Mwen mete padsi mwen an

I wear my raincoat

7

Poukisa ou mete padsi ou a?

Why do you wear your raincoat?

8

Pou si li ta fè lapli

In case it rained

9

Mwen la

I'm here

10

Poukisa ou la?

Why are you here?

11

Pou si ou bezyen mwen

Just in case you need me

12

Mwen konnen règ la pou si mwen ta bezyen li

I know the rules just in case I need it

13

Règ

Rule / Ruler / Period (menstrual)

14

Lide

Idea

15

Lidè

Leader

16

Ki pwoblèm ou?

What is your problem?

17

Ou ki pwoblèm ou genyen?

What is your problem?

18

Mwen gen (règ / peryòd / san) mwen

I have my period

19

Konekte

Connect / Plug

20

Dekonekte

Unplug / Disconnect

21

Mwen ta renmen pou peyi mwen dekole

I would like for my country to progress

22

Kisa ou ta renmen vin ye?

What would you like to be?

23

Mwen ta renmen vin yon doktè

I would like to be a doctor

24

Devni

To become

25

Kisa ou ta renmen devni?

What would you like to become?

26

Vit telefon lan dekole

The glass on the telephone came off

27

Kole

Stick

28

Dekole

To come off

29

Klou

Nail (hardware)

30

Manch pòt la dekole

The door knob came off

31

Paske li pa te dòmi

Because he did not sleep

32

Mwen te leve bonè

I got up early

33

Klòch la ap sonnen / sone

The bell is ringing

Decks in Haitian Creole Class (91):