Lesson 11 Information Questions Flashcards Preview

Haitian Creole > Lesson 11 Information Questions > Flashcards

Flashcards in Lesson 11 Information Questions Deck (17):
0

What time are you coming?

Ki lè ou ap vini?

1

Who will cook the food?

Ki moun ki pral kwit manjè a?

2

What is your name?

Kijan ou rèlè?

3

What color is your hat?

Ki koulè chapo ou ye?

4

Why did he leave?

Pou kisa li te ale?

5

Which way did he go?

Kiyès wout li te ale?

6

Which hat is yours?

Kiyès chapo ki pou ou?

7

Where did you go?

Ki kotè ou te ale?

8

Where are you?

Ki kotè ou ye?

9

How do you like your eggs?

Ki fason ou renmen zè ou?

10

Who is there?

Ki moun ki la?

11

When will we get home?

Ki lè ou ap vini lakay?

12

Who is it? Or who is that?

Ki moun sa-a?

13

How will you get there?

Ki fason OR kijan ou va rive la?

14

How are you?

Kijan ou ye?

15

What's up?

Sa k pase?

16

I'm fine.

N' ap boule

Decks in Haitian Creole Class (91):