Tutor Lesson 23 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 23 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 23 Deck (25):
0

Kòman Nwèl la te ye?

How was your Christmas?

1

Nou te manje ak _________

We ate with _________

2

Kòman nou te pase Nwèl la?

How did you spend Christmas?

3

Mwen te travay nan kay la

I worked at the house

4

Mwen dwe di

I should speak

5

Repoze

Rest

6

Si mwen di _____

If I say _____

7

Si mwen li

If I read

8

Banm yon brek

Let me take a break

9

Kite

To leave, to let

10

Kite mwen (Kite'm) an repom

Leave me alone/give me break (bugging)

11

Kite'm trankil

Give me peace

12

De plase!

Get lost

13

Deplase la

Get lost

14

Al lòdbò

Away from here

15

Konvenk

Convince

16

Sòti e tounen a dwat

Go out and turn right

17

Mwen retounen

I'm back

18

Ou ka konvenk

You can convince

19

Pa kite mwen

Don't leave me

20

Ma'p kitew

I'm leaving you

21

Na wè yon lòt fwa

We will see you next time

22

Prochèn fwa

Next time

23

Map ale New York demen

I am leaving for New York tomorrow

24

Prochèn fwa lè mwen retounen,

Next time when I return,

Decks in Haitian Creole Class (91):