Tutor Lesson 14 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 14 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 14 Deck (52):
0

Nen pòt koulè bon

Any color is good

1

Nen pòt ki moun

Whoever

2

Nen pòt ki kote

Wherever

3

Nen pòt ki bagay

Whatever

4

Pa fè nenpòt ki bagay

Don't do whatever

5

Ki koulè ou vle/prefere?

What color do you prefer?

6

Pa di nenpòt ki bagay

Don't say whatever/anything

7

Kòman weekend lan te ye?

How was your weekend?

8

Kòmanw te pase weekend lan?

How did you spend the weekend?

9

Kòmanw te pase nwit lan?

How was your night?

10

Kisa ou te fè yè swa?

What did you do last night?

11

Annou pratike l
Annou pratike li

Let's practice it

12

Li te pi bon ke semèn ki sot pase a

It was better than last week

13

Semèn pase

Last week

14

Mwen te vle avyon an ale poum (pou mwen) ka tande

I want the airplane to pass so I can hear

15

Kòman ou ye?

How are you

16

Mwen byen

I'm well

17

Trè byen

Very well

18

Kisa nou te fè pandan weekend lan?

What did you do during the weekend?

19

Pandan jounen an

During the day

20

Pandan semèn lan

During the week

21

Pandan mwa a

During the month

22

Pandan ane a

During the year

23

Sa pi bon

It is better

24

Èske sa a pi bon?

Is it better?

25

Souf

Breathe

26

Mwen bouke

I'm out of breath

27

Èske ou bouke?

Are you out of breath?

28

Ki jou mou ye la?

What day is it?

29

Jodi a ki jou?

What is today?

30

Nan ki jou nou ye la?

What is today?

31

Jodi a se ______

Today is ________

32

Nou fè sa tou an anglè

We sat that too in English

33

Èske ou di sa tou an anglè?

Do you say that too in English?

34

Pa fwa
De fwa

Sometimes

35

Mwen fè sa dèswa (paswa)

I do that sometimes

36

Èske ou toujou fè sa?

Do you always do that?

37

Ou konn fè sa?

Do you do that regularly/often?

38

Tout tan

All the time

39

Jamè

Never

40

Konbyen lang ou pale?

How many languages do you speak?

41

Mwen pale Kreyòl, yon ti kras Fransè...

I speak Creole, a little French...

42

Èske ou pale ______?

Do you speak ______?

43

Wi, yon ti kras

Yes, a little bit

44

Ou pot ko fin di mwen

You did not finish telling me

45

Banm ba ou yon lòt minit

Let me give you one more minute

46

Inonde (verb)

Flood

47

Inondasyon (noun)

Flood

48

Wout la inonde

The road is flooded

49

Genyen yon inondasyon nan ________

There is a flood in _________

50

Clercine inonde

Clercine is flooded

51

Dakò

Okay

Decks in Haitian Creole Class (91):