Tutor Lesson 19 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 19 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 19 Deck (35):
0

Mwen an reta

I am late

1

Li an reta

She is late

2

Èske mwen an reta?

Am I late?

3

Mwen pa renmen an reta

I don't like to be late

4

Mwen te an reta

I was late

5

Pran nòt

Take notes

6

Ekri nòt

Write notes

7

Etidye nòt

Study notes

8

Konprann nòt

Understand notes

9

Semèn dènyen, te gen timoun ki tap ititlize yo

Last week, there were children that were using them

10

Mwen te gen timoun

I had children

11

There are people at the house

Genyen moun nan kay la

12

Te genyen moun nan kay la

There were people at the house

13

Mennen

To take a person or thing somewhere

14

Menne m lakay m

Take me home

15

Èske ou ka/kapab/kab mennen `m lakay mwen?

Can you take me home?

16

Denojou, mwen pale plis angle ke kreyòl

These days, I speak more English than Creole

17

Efase

Erase

18

Sonje

Remember

19

Mwen pa sonje

I don't remember

20

Èske ou (Eskew) sonje _______?

Do you remember ________?

21

Kanpe

Stand/Stand up

22

Èske ou renmen kanpe?

Do you like to stand up?

23

Kòman ou (Kòmanw) santi ou (santiw) lè ou (le w) kanpè?

How do you feel when you stand?

24

Ki lè ou ap vini?

When will you come?

25

Kilèw ap vini?

When will you come?

26

Lòt ane

Next year

27

Ane ki ap vini an

The year that is coming

28

Premye mesaj

First message

29

Nou byen

We're doing well

30

To feel

Santi

31

To feel like

Anvi

32

Nou anvi wè ou anpil

We are looking forward to seeing you

33

Mwen vle samdi rive vit

I want Saturday to come fast

34

Ou mèt pran

Help yourself

Decks in Haitian Creole Class (91):